Анастасія Табанова
Анастасія Табанова
викладач кафедри Управління персоналом та економіка праці, Одеський Національний Економічний
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи удосконалення
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
Одеський національний економічний університет, 2014
52014
Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики
Табанова
Науковий вісник Ужгородського університету Серія Економіка, 101- 106, 2017
32017
Міжнародний досвід як методологічна основа досягнення гендерно- го паритету в Україн
Табанова
Наукові записки Національного університе- ту Острозька академія. Серія…, 2017
3*2017
Гендерні диспропорції заробітної плати Одеського регіону
АІ Табанова
INNOVATIVE ECONOMY: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES, 92, 2017
22017
Аналіз гендерної рівності та рекомендації щодо її забезпечення на ринку праці України та Одеської області
АІ Табанова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць, 2017
22017
Оновлення міждисциплінарних підходів до гендерної термінолгії
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
22015
Оптимальний розподіл трудових ресурсів: гендерний аспект
АІ Табанова, ВГ Никифоренко, АМ Холоденко
Економiка і Фiнанси, 49-55, 2017
12017
Оптимізація трьохфакторної функції корисності домогосподарств з урахуванням гендерного аспекту
Табанова
Інфраструктура ринку, 132 -134, 2017
12017
Правові та соціально-економічні аспекти регулювання трудових відносин: гендерний аспект
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
12016
Інноваційні форми зайнятості в сучасній економіці України
АІ Табанова, ЯВ Сало
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського…, 2019
2019
Тетяна Петрівна ЗБРИЦЬКА
АІ ТАБАНОВА
2018
Актуальність використання інструментів соціальних мереж в освітньому процесі
ТП Збрицька, АІ Табанова
Одеський національний економічний університет, 2018
2018
Гендерна політика в Україні: проблеми та рішення
АІ Табанова
2018
Особливості формування людського капіталу в одеській області
АІ Табанова, ЯВ Сало
2018
Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, ОВ Йолкіна, НВ Карпенко, ...
2017
Кластерний аналіз ринку праці України за показниками зайнятості, безробіття та індексу дисиміляції
АІ Табанова, ВГ Никифоренко, АИ Табанова
2017
Модель регулювання гендерної рівності в Україні
АІ Табанова, АИ Табанова
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії…, 2017
2017
Економічні інструменти регулювання гендерного паритету України
АІ Табанова, ВМ Беспалов, ЛВ Беляєв
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 131-157, 2017
2017
Економіко–інституціональні умови формування доходів населення: регіональний аспект
ТІ Богданова, ТП Збрицька, ЛВ Іванова, НВ Карпенко, МС Крівцова, ...
Атлант, 2016
2016
Гендерні аспекти регулювання соціально-трудових відносин в Україні
ВГ Никифоренко, АІ Табанова, АИ Табанова
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20