Підписатись
Кізь Ольга Богданівна - Olha Kiz - O.B.Kiz - Ольга Кизь - Olga Kiz
Кізь Ольга Богданівна - Olha Kiz - O.B.Kiz - Ольга Кизь - Olga Kiz
Інші іменаOlha Kiz, O.B.Kiz, Ольга Кизь
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінеджі О. М.
Практична психологія та соціальна робота 80 (3 (108)), С.60-62, 2008
1072008
Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства. Навчальний посібник
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
482004
Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім'ї
ОБ Кізь
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
422003
Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.
КОБ Кікінежді О. М.
Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004
292004
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія
В Кравець
Navchalna knyha- Bohdan, 2013
222013
Gender Studies: Applied Aspects
VP Kravets, TV Hovorun, OB Kikinezhdi, OM, Kiz
Ternopil: Navchalna knyha–Bohdan [in Ukrainian], 2013
172013
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
Social work and education, 144-153, 2019
16*2019
Збереження репродуктивного здоров’я вихованців інтернатних закладів: Навчально-методичний посібник
ВП Кравець, ОМ Кікінеджі, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан.–2002.–180 с, 2002
16*2002
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінежді О. М.
Практична психологія та соціальна робота 80 (№9 (102)), С.12-18, 2007
13*2007
Formuvannia hendernoi kultury molodi: naukovo-metodychni materialy do treninhovoi prohramy
KOB Kikinezhdi O. M.
Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan,, 2006
13*2006
Твоє сексуальне та репродуктивне здоров’я
ТВ Говорун, О Кікінежді, О Кізь
випускникам шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених …, 2002
102002
Gender accents of psychological preparation of future teachers of primary education for work in NUS
O Kiz
OKTAN PRINT sro, 2020
82020
Особливості самоставлення вихованців інтернатних закладів
ОБ Кізь
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка АПН України/За …, 2002
82002
Проблеми становлення особистості в умовах ґендерної депривації
О Кізь
Вісник Національного університету оборони України, 35-49, 2021
72021
Гендерна соціалізація депривованого юнацтва: дослідження соціально-психологічних детермінант
ОБ Кізь
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.–Тернопіль …, 2003
72003
Розвиток життєвих перспектив вихованців інтернатних закладів [Текст] : методичні рекомендації до тренінгової програми / О.Б. Кізь. — Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2001 …
ОБ Кізь
Тернопіль : Навчальна книга–Богдан - ISBN 666-692-151-0, 2001
72001
Очікувані життєві перспективи вихованців інтернатних закладів
ОБ Кізь
Психологія. Зб. наукових праць.–К.: НПУ, 191-199, 1999
71999
Проблема розвитку еґалітарної особистості майбутнього педагога: освітній контент
ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Вишемирський ВС, 2021
52021
Психолого-педагогічні та соціальні виміри ґендерної депривації в освіті
ОБ Кізь
Лисенко ММ, 2019
52019
Особистість у філософсько-просвітницькій спадщині Григорія Сковороди: психологічний аспект
О Кікінежді, О Кізь, Я Василькевич
Вісник Національного університету оборони України, 49-57, 2022
42022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20