Підписатись
Кізь Ольга Богданівна - Olha Kiz - O.B.Kiz - Ольга Кизь
Кізь Ольга Богданівна - Olha Kiz - O.B.Kiz - Ольга Кизь
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування ґендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми. Навчальний посібник. - 2-ге вид., виправлене
КОБ Кікінежді О.М.
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009
1022009
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінежді О.М.
Практична психологія та соціальна робота, 25-30, 2008
1022008
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінежді О. М.
Практична психологія та соціальна робота, С.29-36, 2008
1022008
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми (Продовження)
КОБ Кікінежді О. М.
Практична психологія та соціальна робота 80 (11 (104)), с. 22-28, 2007
1022007
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми (Продовження)
КОБ Кікінежді О. М.
Практична психологія та соціальна робота, с.19-36, 2007
1022007
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінежді О. М.
Практична психологія та соціальна робота 80 (№9 (102)), С.12-18, 2007
1022007
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми. Навчальний посібник.
КОБ Кікінежді О.М.
Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006
1022006
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
КОБ Кікінеджі О. М.
Практична психологія та соціальна робота 80 (3 (108)), С.60-62, 2008
962008
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Практична психологія та соціальна робота, 64-68, 2007
932007
Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми
ОБК О. М. Кікінежді
Практична психологія та соціальна робота., С. 64–69., 2007
932007
Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства. Навчальний посібник
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
382004
Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім’ї
ОБ Кізь
К.: Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 2003
312003
Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.
КОБ Кікінежді О. М.
Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004
242004
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія
В Кравець
Navchalna knyha- Bohdan, 2013
132013
Gender Studies: Applied Aspects
VP Kravets, TV Hovorun, OM Kikinezhdi
Ternopil: Navchalna knyha–Bohdan [in Ukrainian], 2013
12*2013
Збереження репродуктивного здоров’я вихованців інтернатних закладів: Навчально-методичний посібник
ВП Кравець, ОМ Кікінеджі, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан.–2002.–180 с, 2002
11*2002
Особливості самоставлення вихованців інтернатних закладів
ОБ Кізь
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. Костюка АПН України/За …, 2002
82002
GENDER ACCENTS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY EDUCATION FOR WORK IN NUS.
K O. B.
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian …, 2020
72020
Formuvannia hendernoi kultury molodi: naukovo-metodychni materialy do treninhovoi prohramy
KOB Kikinezhdi O. M.
Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan,, 2006
7*2006
Твоє сексуальне та репродуктивне здоров’я
ТВ Говорун, ОМ Кікінеджі, ОБ Кізь
випускникам шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених …, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20