Подписаться
Анатолій Заєць
Анатолій Заєць
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правова держава в контексті новітнього українського досвіду
АП Заєць
К.: Парламентське вид-во 248, 3, 1999
2551999
Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування)
А Заєць
Вісник Академії правових наук України, 12, 1998
751998
Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації
АП Заєць
Київський університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 1999
591999
Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект)
ДВ Мазур
Харків, 2007
422007
Світоглядні основи праворозуміння
АП Заєць
Вісник Академії правових наук України, 3-12, 1997
211997
Тлумачення норм права–спеціальний вид юридичної діяльності
АГ Заєць
Держава і право.–2005.–Вип 28, 84-88, 2005
182005
Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства
ІМ Євхутич
Європейські перспективи, 87-93, 2012
172012
Конституційно-правові засоби обмеження держави і контролю над владою
А Заєць
Вісник Академії правових наук України, 14, 1998
171998
Організаційні проблеми судово-експертної діяльності
АП Заєць
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики 4, 8-12, 2004
162004
Концепції правової держави і верховенства права в українській правовій доктрині
А Заєць
Право України, 243-269, 2013
132013
Принципи адміністративно-територіального устрою України
АБ Гетьман
Університетські наукові записки, 49-54, 2008
132008
Принцип розподілу влад в новітній українській конституційно-правовій практиці
А Заєць
Вісник Академії правових наук України, 40-50, 1998
121998
Роль Міністерства юстиції України у законотворчій діяльності
АП Заєць
Бюлетень Міністерства юстиції України, 20-36, 2003
112003
Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення виконавчої влади
АП Заєць
Вісник Академії правових наук України, 17, 1999
111999
Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики
А Заєць
Українське право, 2, 1995
111995
Демократія і перебудова
МІ Козюбра
К.: Політвидав України, 1988
101988
Становлення органів юстиції в контексті українського державотворення
СВ Олефіренко
Ефективність державного управління, 128-134, 2013
92013
Правова держава//Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/За ред. ОВ Зайчука, НМ Оніщенко
АП Заєць
К.: Юрінком Інтер, 172-210, 2006
92006
Суб’єкт права
АП Заєць
Юридична енциклопедія, 680, 2003
92003
Легітимація приписів держави як кінцева стадія правотворення
АП Заєць
Державно-правова реформа в Україні. К.: Ін-т законодавства ВРУ, 87, 1997
91997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20