Залєтов Олександр Миколайович
Залєтов Олександр Миколайович
к.е.н., доцент кафедри страхування КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Убезпечення життя: монографія
ОМ Залєтов
К.: Міжнародна агенція «Бізон, 2006
922006
Страхування: навчальний посібник
ОМ Залєтов
К.: Між. Агенція" BeeZone 304, 2003
342003
Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні
ОМ Залєтов, АН Залетов
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016
192016
Державне регулювання ринку страхування життя в Україні
ОМ Залєтов
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00. 08, 2007
172007
Сутність та принципи саморегулювання на страховому ринку
ОМ Залєтов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер …, 2013
122013
Пенсійний захист населення: глобальна проблема ХХІ століття
ОМ Залєтов
Страхова справа, 23, 2006
112006
Страховий рітейл в Україні в умовах економічної кризи
О Залєтов
Страхова справа, 36, 2009
102009
Основи страхового права України: Навч. посіб. з комп’ютерним довідником “Дінай: Страхування”/За ред. БМ Данилишина
ОМ Залєтов, ОО Слюсаренко
К.: ВееZone, 2003
102003
Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок
О Залєтов
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
92008
Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності
ОМ Залєтов
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
82014
Державна політика на страховому ринку України
ОМ Залєтов
Фінанси України, 119-126, 2001
82001
Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України
ЛМ Худолійк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
72014
Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті: від профанації до реальних реформ
О Залєтов
Страхова справа, 43, 2011
62011
Страхові послуги населенню України в умовах економічної кризи: стан та перспективи
OV Zaletov
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
62010
Асистанс на страховому ринку: поняття та роль
ОМ Залєтов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
Ассистанс" и его особенности на страховом рынке
О Залетов
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2012
52012
Світовий і національний страховий ринок: відмінності та взаємозв'язки
А Супрун, Т Петрішина
Економічний аналіз, 233-237, 2012
52012
Страховий ринок потребує структурних реформ
О Залєтов
Страхова справа, 10-14, 2010
52010
Міжнародний досвід регулювання обов ‘язкового страхування
О Залєтов
Економічний часопис-ХХІ.–Київ, 41-45, 2004
52004
Макропруденційний нагляд та регулювання страхового ринку
ОМ Залєтов
Фінансовий простір, 68-71, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20