Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
248*2009
Звітність підприємств: навч. посіб.
ГМ Давидов, НС Шалімова
К.: Знання 623, 2010
592010
Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект : монографія ; за заг. ред. І.К. Дрозд
ІК Дрозд, ВМ Іванков, ГБ Назарова, НС Шалімова
К.: ТОВ "Видавництво "Сова", 2013
312013
Соціально-економічні аспекти аудиту: теорія і практика
НС Шалімова
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012
252012
Аудит : підручник
ОА Петрик, ВО Зотов, БВ Кудрицький, ІО Маринич, ВВ Рядська, ...
К.: КНЕУ, 2015
18*2015
Концептуальні підходи до визначення якості аудиту
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
182009
Дослідження функцій аудиту в системах соціально-економічних відносин та фінансового контролю.[Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu
ГМ Давидов, НС Шалімова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". Ekon …, 2010
172010
Sotsialno-ekonomichni aspekty audytu: teoriia i praktyka [Socio-Economic Aspects of the Audit: Theory and Practice]
NS Shalimova
Kirovohrad: Imeks-LTD, 2012
122012
Практичні аспекти проведення управлінського аудиту руху грошових коштів
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник соціально-економічних досліджень, 93-101, 2004
11*2004
Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки, 111, 2010
92010
Розвиток підходів щодо класифікації аудиту
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
92008
Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій
ГМ Давидов, ІК Дрозд, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Т-во "Знання", КОО, 2001
8*2001
Підходи щодо створення комплексу організаційно-методичного забезпечення функціонування аудиторської фірми
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник ЖДТУ, Економічні науки, 75-81, 2010
72010
Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 213-222, 2005
72005
Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах
НС Шалімова, ГІ Кузьменко
Стратегія розвитку України, 145-151, 2017
62017
Audit Quality as the Key Criterion of Assessment of its Effectiveness in the System of Socio-economic Processes
NS Shalimova
Business-inform. Economics. Accounting and Audit, 335-340, 2014
62014
Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві
ГМ Давидов, НС Шалімова
ЛКА, 2014
62014
Специфіка договору на проведення аудиту та цивільно-правової відповідальності аудиторів
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2007
62007
Облікова політика підприємства як об`єкт аудиторської перевірки
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 132-139, 2007
62007
Внутрішні стандарти аудиторського підприємства: сутність та необхідність розробки
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2006
62006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20