Подписаться
Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
279*2009
Звітність підприємств: навч. посіб.
ГМ Давидов, НС Шалімова
К.: Знання 623, 2010
752010
Соціально-економічні аспекти аудиту: теорія і практика
НС Шалімова
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012
292012
Концептуальні підходи до визначення якості аудиту
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки 5 (95), 237-248, 2009
272009
Аудит : підручник
ОА Петрик, ВО Зотов, БВ Кудрицький, ІО Маринич, ВВ Рядська, ...
К.: КНЕУ, 2015
25*2015
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
182020
Дослідження функцій аудиту в системах соціально-економічних відносин та фінансового контролю.[Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu
ГМ Давидов, НС Шалімова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". Ekon …, 2010
182010
The Education Impact on “Expectations Gap” in Auditing and Other Assurance in Specific Industries
N Shalimova, D Zagirniak
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-6, 2020
162020
Opodatkuvannia ta derzhavna pidtrymka silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv: rehionalni priorytety ta yevrointehratsiini protsesy: monohrafiia [Taxation and state support of …
HM Davydov, NS Shalimova, AM Lysenko, OA Mahopets, HM Davydov, ...
Kropyvnytskyi: FOP Aleksandrova MV, 2017
152017
Практичні аспекти проведення управлінського аудиту руху грошових коштів
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник соціально-економічних досліджень, 93-101, 2004
13*2004
Sotsialno-ekonomichni aspekty audytu: teoriia i praktyka [Socio-Economic Aspects of the Audit: Theory and Practice]
NS Shalimova
Kirovohrad: Imeks-LTD, 2012
122012
Концепції розвитку аудиту: проблемні аспекти визначення та класифікації
НС Шалімова
Вісник ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського. Науковий журнал, 218-227, 2009
112009
Providing the Competitiveness of Education due to the Formation of Professional Competence via the Project-Based Learning Technology
D Zagirniak, N Shalimova, O Akmaldinova, Y Stezhko, V Perevozniuk
2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2021
102021
Етика внутрішнього аудитора: вимоги та підходи щодо забезпечення її рівня
НС Шалімова
Економіка. Фінанси. Право, 20-25, 2015
102015
Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві
ГМ Давидов, НС Шалімова
ЛКА, 2014
102014
Підходи щодо створення комплексу організаційно-методичного забезпечення функціонування аудиторської фірми
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник ЖДТУ, Економічні науки, 75-81, 2010
102010
Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки, 111, 2010
102010
Зовнішній контроль якості аудиту: міжнародний досвід та вітчизняна практика
А Лисенко
Тернопіль, Крок, 2017
92017
Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект : монографія ; за заг. ред. І.К. Дрозд
ІК Дрозд, ВМ Іванков, ГБ Назарова, НС Шалімова
К.: ТОВ "Видавництво "Сова", 2013
92013
Розвиток підходів щодо класифікації аудиту
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
92008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20