Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Шалімова Наталія Станіславівна (Шалимова Наталия Станиславовна, Shalimova N.S., Shalimova Nataliia
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
224*2009
Звітність підприємств: навч. посіб.
ГМ Давидов, НС Шалімова
К.: Знання 623, 2010
652010
Соціально-економічні аспекти аудиту: теорія і практика
НС Шалімова
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012
242012
Концептуальні підходи до визначення якості аудиту
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
242009
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
162020
Дослідження функцій аудиту в системах соціально-економічних відносин та фінансового контролю.[Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvuu
ГМ Давидов, НС Шалімова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". Ekon …, 2010
142010
Аудит : підручник
ОА Петрик, ВО Зотов, БВ Кудрицький, ІО Маринич, ВВ Рядська, ...
К.: КНЕУ, 2015
13*2015
Практичні аспекти проведення управлінського аудиту руху грошових коштів
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник соціально-економічних досліджень, 93-101, 2004
13*2004
Sotsialno-ekonomichni aspekty audytu: teoriia i praktyka [Socio-Economic Aspects of the Audit: Theory and Practice]
NS Shalimova
Kirovohrad: Imeks-LTD, 2012
122012
Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні
НС Шалімова
Актуальні проблеми економіки, 111, 2010
102010
Розвиток підходів щодо класифікації аудиту
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2008
102008
Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах
НС Шалімова, ГІ Кузьменко
Стратегія розвитку України, 145-151, 2017
82017
Аудит та інші послуги: проблеми забезпечення незалежності аудиторів
НС Шалімова
Економіка та держава, 25-28, 2010
82010
Підходи щодо створення комплексу організаційно-методичного забезпечення функціонування аудиторської фірми
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник ЖДТУ, Економічні науки, 75-81, 2010
82010
Облікова політика підприємства як об`єкт аудиторської перевірки
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 132-139, 2007
82007
Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів
ГМ Давидов, НС Шалімова
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 213-222, 2005
82005
Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій
ГМ Давидов, ІК Дрозд, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К.: Т-во "Знання", КОО, 2001
8*2001
Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві
ГМ Давидов, НС Шалімова
ЛКА, 2014
72014
Концепції розвитку аудиту: проблемні аспекти визначення та класифікації
НС Шалімова
Вісник ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського. Науковий журнал, 218-227, 2009
72009
Специфіка договору на проведення аудиту та цивільно-правової відповідальності аудиторів
НС Шалімова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2007
72007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20