Надія Марченко
Надія Марченко
кандидат технічних наук, доцент, Національний авіаційний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретические основы информационно-измерительных систем
ВП Бабак, СВ Бабак, ВС Єременко, ЮВ Куц, НБ Марченко, ...
162014
Моделювання білого шуму з дискретним часом
ЖРО Марченко Б.Г.,Марченко Н.Б.
Вісник Тернопільського державного техніч-ного університету. – 2007. – №4 …, 2007
8*2007
Статистичний аналіз процесу вироблення електроенергії газотурбінними електростанціями
НБ Марченко, АВ Толбатов, ТЛ Щербак
Електроніка та системи управління, 32, 2012
72012
Vibration Diagnostics of Wind-Driven Power Units with Usage of Statistical Expert System
SR Marchenko N., Myslovitch M.
Prezeglad Elektrotechniczny.– 2005. – №2., P. 53-57, 2005
7*2005
Задача інтерполяції графіків енергонавантажень
НБ Марченко, ОВ Мацюк, АВ Толбатов
Видавництво СумДУ, 2004
32004
Методи оцінювання точності інформаційно-вимірювальних систем діагностики
НБ Марченко, ВВ Нечипорук, ОП Нечипорук, ЮВ Пепа
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2014
22014
Причины возникновения и классификация отказов в технических системах
МНБ Нечипорук Е.П.
Сучасний захист інформації. – 2012. – №4., С.84-87., 2012
22012
Моделювання матриці фі-серій та її використання при аналізі точності інформаційно-вимірювальних систем діагностики електроенергетичного обладнання
ММВ Марченко Н.Б.
Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Проблеми сучасної …, 2006
22006
Гамма-відсотковий показник працездатності технічних систем
НБ Марченко, ГВ Мартинюк
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Характерні властивості технічних систем при прогнозуванні їх залишкового ресурсу
НБ Марченко, ЛМ Щербак
НАУ, 2019
2019
Програмне забезпечення реєстрації та обробки сигналів акустичної емісії
ЯЛВ Марченко Н.Б., Нечипорук В.В., Клобукова Л.П.
Наукова думка інформаційного століття: XV Міжнар. наук.-практ. конф., 07-15 …, 2019
2019
The development of methods for determining vibration stochastic fields of technological complexes
MG Marchenko N., Monchenko O.
Eastern-European journal of enterprise technologies, 38-47, 2019
2019
Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів
2018
Прогнозування поточного залишкового ресурсу для визначення першочергових заходів ремонтно-профілактичних робіт технологічних комплексів
ЩЛМ Марченко Н.Б.
Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. – К.: ІПМЕ НАНУ, 2018., 2018
2018
Моніторинг та прогнозування залишкового ресурсу діючих технічних об’єктів
ЩЛМ Марченко Н.Б.
Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. – К.: ІПМЕ НАНУ, 2018., 2018
2018
МОДЕЛЬ ПОСЛІДОВНОСТІ НАСТАННЯ ВІДМОВ ОБЛАДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НБ Марченко, ЛМ Щербак
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Програма кваліфікаційного екзамену випускників освітнього ступеня" Магістр"
ДП Орнатський, ЛМ Щербак, НБ Марченко, ВМ Мокійчук
2017
Формування та основні напрямки розвитку фазометрії
АП Латко, НБ Марченко
Національний авіаційний університет, 2016
2016
ІСИСТЕМА РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ МАЛОПОТУЖНИХ МЕРЕЖ З ПОКРАЩЕНИМИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМРШИМИ ПОКАЗНИКАМИ
ДП Орнатський, НБ Марченко, БВ Добржанська, ВГ Шумков
Національний авіаційний університет, 2016
2016
Мікропроцесорна система релейного захисту з покращеними техніко-економічними показниками
ДП Орнатський, НБ Марченко, БВ Добржанська
НТУ" ХПІ", 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20