Валентина Макогон
Валентина Макогон
Невідома організація
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень
І Чугунов, В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 79-91, 2014
69*2014
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень
Інститут суспільної трансформації, Національна академія наук України, 2015
45*2015
Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-99, 2009
312009
Kanieva, TV and Pasichnyj, MD (2018), Biudzhetno podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy]
V Makohon
Hlobus Press, Kyiv, Ukraine, 0
21*
Бюджетна політика в умовах економічних перетворень
МВД Чугунов І.Я.
Економічний часопис-ХХІ, 66-69, 2016
182016
Teoretyko-metodolohichni zasady perspektyvnoho prohnozuvannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv [Theoretical and methodological principles of perspective forecasting of local …
IY Chuhunov, VD Makohon
Naukovi pratsi NDFI, 2. 3–14.[in Ukr.], 2007
17*2007
Budget strategy in the context of economic transformation
IY Chuhunov, VD Makohon
Visnyk KNTEU 5, 5-18, 2018
16*2018
Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах
ВД Макогон
Наукові праці НДФІ, 42, 2008
142008
Пріоритети сучасної бюджетної політики України
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 50-57, 2011
132011
Fiscal strategy as an instrument of economic growth
I Chugunov, V Makohon
Baltic journal of economic studies 5 (3), 213-217, 2019
122019
Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія
ІЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
122015
Biudzhetna polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren
IY Chuhunov, VD Makohon
Budget policy in the context of economic transformation]. Ekonomichnyi …, 2016
112016
Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни
В Макогон
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 114–124-114–124, 2016
11*2016
Бюджетна політика у країнах ЄС
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 36-46, 2011
112011
Основи регулювання міжбюджетних відносин
ВД Макогон
Економіка. Фінанси. Право, 21-24, 2010
92010
О проблемах больших и малых городов
ИС Большинская
Проблемы экономики (Харьков), 68-73, 2012
82012
Budgetary policy of the emerging countries in conditions of institutional transformations
I Chugunov, V Makohon, Y Markuts
Problems and Perspectives in Management 17 (4), 252-261, 2019
72019
Формування доходів місцевих бюджетів Української РСР у механізмі бюджетного регулювання СРСР
ІЯ Чугунов, ВД Макогон
Наукові праці НДФІ, 3-12, 2008
72008
Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання
ВД Макогон
Гроші, фінанси і кредит»/ВД Макогон, 2009
62009
Бюджетна політика в механізмі управління державними фінансами
V Makohon
Економічний вісник університету 1 (26), 207-211, 2015
5*2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20