Валентина Макогон
Валентина Макогон
Невідома організація
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень
І Чугунов, В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 79-91, 2014
63*2014
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень: монографiя за заг. ред. А. А. Мазаракi
Інститут суспільної трансформації, Національна академія наук України, 2015
35*2015
Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-99, 2009
302009
Бюджетна політика в умовах економічних перетворень
МВД Чугунов І.Я.
Економічний часопис-ХХІ, 66-69, 2016
152016
Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах
ВД Макогон
Наукові праці НДФІ, 42, 2008
132008
Пріоритети сучасної бюджетної політики України
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 50-57, 2011
112011
Бюджетна політика у країнах ЄС
В Макогон
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 36-46, 2011
82011
Основи регулювання міжбюджетних відносин
ВД Макогон
Економіка. Фінанси. Право, 21-24, 2010
72010
Формування доходів місцевих бюджетів Української РСР у механізмі бюджетного регулювання СРСР
ІЯ Чугунов, ВД Макогон
Наукові праці НДФІ, 3-12, 2008
72008
Теоретико-методологічні засади перспективного прогнозування доходів місцевих бюджетів
ІЯ Чугунов, ВД Макогон
Наукові праці НДФІ, 3-14, 2007
72007
Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни
В Макогон
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 114–124-114–124, 2016
62016
Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання
ВД Макогон
Гроші, фінанси і кредит»/ВД Макогон, 2009
62009
О проблемах больших и малых городов
ИС Большинская
Проблемы экономики (Харьков), 68-73, 2012
52012
Бюджетна політика в механізмі управління державними фінансами
V Makohon
Економічний вісник університету 1 (26), 207-211, 2015
4*2015
Напрями розбудови системи місцевих фінансів
В Макогон
Ринок цінних паперів України, 27-32, 2013
42013
Бюджетная архитектоника как инструмент регулирования социально-экономического развития общества
ВД Макогон
Проблемы экономики (Харьков), 73-77, 2012
42012
Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни
ВД Макогон
Вісник ДДФА. Економічні науки, 26-31, 2014
32014
Становление финансовой науки в Украине
В МАКОГОН
Вестник Киевского национального торгово-экономического университета, 14-24, 2012
32012
Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень
ВД Макогон
Інвестиції: практика та досвід, 38-45, 2018
22018
Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів
ВД Макогон
Бізнес Інформ, 314-318, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20