Тетяна Глушкова
Тетяна Глушкова
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет торгівлі та маркетингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Непродовольчі товари: підручник
ВІ Михайлов, ТГ Глушкова, ОІ Зельніченко
М.: Книга, 2005
102005
Оцінка якості паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення
Л Андрієвська, Т Глушкова, С Пилипенко
Товари і ринки, 164-170, 2012
42012
Товари культурно-побутового призначення: Підручник
ТГ Глушкова
К.: Київ. Нац. торг.-економ. ун-т, 2004
42004
Вплив процесу флотації на показники якості паперу санітарно-гігієнічного призначення
ТГ Глушкова, ЛВ Андрієвська
Вісн. ДонНУЕТ, 194-200, 2009
32009
Спосіб виготовлення тонкого вбирного паперу підвищеної механічної міцності
ЛВ Андрієвська, ТГ Глушкова
Науковий вісник PUET: Technical Sciences, 2015
22015
Евкаліптова целюлоза як альтернативна сировина у виробництві паперу
Л Андрієвська, Т Глушкова, Л Коптюх
Товари і ринки, 142–148-142–148, 2015
22015
Сучасні вимоги до якості виробів із паперу
Т Глушкова, С Барабаш
Товари і ринки, 122-127, 2008
22008
Папір для друку зниженої маси 1 м2 з рівномірними і стабільними показниками якості.—2007.—№ 3—4 (17—18).—С. 151—159. Визначено вплив і взаємозв’язок показників якості …
ЛА Коптюх, ТГ Глушкова
Технологія і техніка друкарства, 2007
22007
Оптимізація складу паперу для білових товарів
С Стретович, Т Глушкова, В Комаха
Товари і ринки, 88-97, 2018
2018
Світовий ринок телевізійної техніки
Т Глушкова, Л Андрієвська, Н Марчук
Товари і ринки, 7–20-7–20, 2018
2018
Polyamide resin for paper wet strength improvement
ЛВ Андрієвська, ТГ Глушкова, ЛА Коптюх, СС Стретович
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (5 (79)), 31-38, 2016
2016
Підвищення вологоміцності паперу шляхом використання поліамідної смоли
ЛВ Андрієвська, ТГ Глушкова, ЛА Коптюх, СС Стретович
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 31-38, 2016
2016
ЭВКАЛИПТОВАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СЫРЬЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ
ЛВ Андриевская, ТГ Глушкова, ЛА Коптюх
Товары и рынки, 142-148, 2015
2015
Поліпшення властивостей паперу для виробів санітарно-гігієнічного призначення
ЛВ Андрієвська, ТГ Глушкова, ЛА Коптюх, КВ Мостика
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2015
2015
Особенности поведения строительных организаций Республики Казахстан в потенциальных целевых сегментах при производстве свайных фундаментов промышленного назначения
ТГ Глушкова
Приветственное слово председателя оргкомитета конференции, 23, 2013
2013
ТЕО РЕ ТИЧЕСКИЕ И Э КСПЕРИМЕНТАЛЬ НЫ Е ИССЛЕДОВАНИЯ ОФСЕТНОЙ БУМАГИ УМЕНЬШЕННОЙ МАССЫ
ТГ Глушкова
Товарознавчий вісник, 27-37, 2013
2013
НАПОВНЮВАЧІ В КОМПОЗИЦІЇ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ
ТГ Глушкова
2013
Теоретичні та експериментальні дослідження офсетного паперу зменшеної маси
ТГ Глушкова
Товарознавчий вісник, 27-37, 2013
2013
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л АНДРИЕВСКАЯ, ТГ ГЛУШКОВА, С ПИЛИПЕНКО
Товары и рынки, 164-170, 2012
2012
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА БУМАГИ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ
ТГ ГЛУШКОВА, СС БАРАБАШ
Товары и рынки, 191-197, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20