Подписаться
Іван Сіроклин
Іван Сіроклин
Український державний університет залізничного транспорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis
S Panchenko, І Siroklin, A Lapko, A Kameniev, S Zmii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-30, 2016
142016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до техніки вимірювань» для бакалаврів з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за …
ІД Шовкун, ТА Саурова, ОВ Семеновська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
8*2017
Use of video image analysis methods for detaching control on hump yards. Part 1
IM Seroklin, V Fomina, A Brazhnik
ScienceRise 1 (2), 16, 2015
22015
Автоматизація контролю пасажиропотоків з використанням технічного зору
АБ Бойнік, ІГ Воліченко, ІМ Сіроклин
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 41-45, 2011
22011
Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напольні пристрої
ІМ Сіроклин, ВП Мороз, ВМ Петухов, АО Каргін
Залізничний транспорт України, 13-21, 2018
12018
Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу
AJ Kameniev, IM Siroklin, SO Zmij, OV Shcheblykina
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
12017
Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1
ІМ Сіроклин, АА Бражник, ВО Фоміна
ScienceRise 1 (2 (6)), 16-21, 2015
12015
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни" Системи залізничної автоматики". Ч. 3" Мікропроцесорні системи ЗАТ"
МГ Варбанець, ІМ Сіроклин, ІГ Воліченко, СО Змій
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
12012
Апробація методу автоматичного контролю пасажиропотоку з використанням технічного зору
ІМ Сіроклин
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний …, 2012
12012
Використання методу аналізу оптичного потоку для контролю параметрів пасажиропотоку
ІМ Сіроклин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (60)), 33-36, 2012
12012
Розробка моделі впливу експлуатаційних характеристик на вірогідність відмови електрорухомого складу
ІМ Сіроклин
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 91-99, 2008
12008
Синтез методів розрахунку пасажиропотоків метрополітену для контролю завантаженості електропоїздів
ММ Бабаєв, ІМ Сіроклин
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 69-75, 2007
12007
Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека технологічних процесів»
ВО Сотник, ВП Мороз, ІМ Сіроклин
Український державний університет залізничного транспорту, 2021
2021
Двополярний ключ інформаційно-вимірювальної техніки комп'ютерної інженерії систем залізничної автоматики
ВМ Бутенко, СВ Бутенко, ВО Волокітін, ОВ Головко, ЛМ Кузьміна, ...
Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021
2021
Спосіб ідентифікації поїзда під час руху
СВ Панченко, ІМ Сіроклин, СО Змій, ОВ Щебликіна, МЮ Куценко, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Прогностика та управління ресурсом для засобів залізничного транспорту
ІМ Сіроклин
ХXVІ міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2018 4 (ISSN 2222 …, 2018
2018
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової та самостійної робіт з дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок»
ОЮ Каменєв, ІМ Сіроклин, СВ Кошевий, ОВ Лазарєв, ОВ Щебликіна
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
2018
Конкурентоспроможність випускників—запорука конкурентоспроможності університету
С Панченко, І Сіроклин
Новий Колегiум, 19-21, 2018
2018
Diagnostics of railway turnout systems using tools of centralization blocking system
I Siroklyn, S Zmii, A Maslii, S Buriakovskyi
MATEC Web of Conferences 230, 01018, 2018
2018
Завдання та методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Автоматика, телемеханіка і зв'язок"
ОВ Лазарєв, МВ Ушаков, НМ Лазарєва, ІМ Сіроклин, ОЮ Каменєв, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20