Технологія і техніка друкарства (Technology and Technique of Typography), збірник наукових праць
Технологія і техніка друкарства (Technology and Technique of Typography), збірник наукових праць
Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ "КПІ" (National Technical University of Ukraine)
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сутнісна характеристика кризи підприємств
ІВ Дацюк
ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
24*2010
Структура и функции организации: конфликтологический аспект
ГИ Козырев
Социально-гуманитарные знания, 112-123, 2001
172001
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
162016
Сутнісна характеристика кризи підприємств
ІВ Дацюк
ВПІ НТУУ" КПІ", 2010
162010
Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку
ОО Сарапулова, ВП Шерстюк
Технологія і техніка друкарства, с. 18-26, 2013
142013
Технологія поліграфічного машинобудування: Учбовий посібник-К.: вид
ПО Киричок, ТА Роїк, АВ Шевчук, АП Гавриш, ОІ Лотоцька
НТУУ «КПІ 404, 2014
132014
Технологiчне забезпечення працездатностi та надiйностi елементiв та вузлiв полiграфiчних машин
ПО Киричок
Технологiя i технiка друкарства, 71, 2003
132003
Методы регистрации и воспроизведения высококонтрастных оригиналов в системах с ограниченным динамическим диапазоном
ИЛ Артюшина, РЖ Ахтариев, АИ Винокур
ВПІ НТУУ" КПІ", 2009
122009
Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин
ОІ Лотоцька
Технологія і техніка друкарства, 16-20, 2008
122008
Підвищення експлуатаційних властивостей деталей поліграфічних машин
ОІ Лотоцька
Технологія і техніка друкарства, 16-20, 2008
122008
Проблеми поліграфічного виготовлення новітніх паковань з нанорозмірними фотоактивними елементами
ОО Сарапулова, ВП Шерстюк
Технологія і техніка друкарства, 46-57, 2013
102013
Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні
АП Гавриш, АВ Шевчук, ТА Роїк, ВА Ковальов, ЮЮ Віцюк
Технологія і техніка друкарства, с. 119–127-с. 119–127, 2012
102012
Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні
АП Гавриш, АВ Шевчук, ТА Роїк, ВА Ковальов, ЮЮ Віцюк
Технологія і техніка друкарства, с. 119–127-с. 119–127, 2012
102012
Зносостійкість банкнотної продукції: монографія
ТЮ Киричок
К.: НТУУ «КПІ, 174-175, 2014
92014
Визначення раціональної структури механізмів періодичного повороту поліграфічних машин
АІ Петрук, ДС Гриценко
Технологія і техніка друкарства, 35, 2012
92012
Друкарство XXI століття
ОФ Розум
Технологія і техніка друкарства, 4-9, 2004
92004
Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки
АП Гавриш, ПО Киричок, ТА Роїк, ЮЮ Віцюк
ДонНТУ, 2013
82013
Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності
ТЮ Киричок
НТУУ «КПІ», 2013
82013
Problemy polihrafichnoho vyhotovlennia novitnikh pako van z nanorozmirnymy fotoaktyvnymy elementamy
OO Sarapulova
Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 46-57, 2013
82013
Iu. Metodolohiia vizualnoho otsiniuvannia stiikosti farbovoho sharu intahliodruku do imitatsii znoshuvannia/T. Iu. Kyrychok
T Kyrychok
Zb. nauk. prats «Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva».—K 4 (42), 4-12, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20