Lyudmila Ryabushka
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ІО Школьник
Суми: Університетська книга 301 (3), 2009
732009
Бюджетно-податкова політика в системі регулювання економічного розвитку держави
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка, ДВ Веремчук
Університетська книга, 2008
252008
Аналітична оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів
ЛБ Рябушка, ВВ Койло
Бізнес Інформ, 148-155, 2013
172013
Децентралізація місцевого самоврядування: проблеми України та зарубіжний досвід
ЛБ Рябушка
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 126-138, 2012
92012
Особливості формування та розвиток системи міжбюджетних відносин в Україні
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка, ЮВ Ластовина
Видавничий дім" Інжек", 2011
92011
Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток регіонів
ЛБ Рябушка
Сумський державний університет, 2013
62013
Аналіз фінансової стійкості підприємств в умовах нестабільного економічного розвитку
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка, ДВ Веремчук
Луцький національний технічний університет, 2008
62008
Роль бюджету в соціальній та економічній стабільності держави
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка
Сумський державний університет, 2012
52012
Отходы-вторичные ресурсы: управление, экономика, организация
АМ Телиженко, НК Шапочка, ТИ Шевченко, АА Белопольская, ...
Изд-во СумГУ, 2013
42013
Особливості реалізації бюджетної політики в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка, АС Галузинська
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
42012
Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу
ЛБ Рябушка
Актуальні проблеми економіки, 264-270, 2014
32014
Міжбюджетні відносини у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка
Луцький національний технічний університет, 2013
32013
Механізм міжбюджетних відносин: проблеми та перспективи розвитку
ЛБ Рябушка
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 126, 2013
32013
Стратегічні напрямки регіонального розвитку в контексті реформування місцевих бюджетів
ЛБ Рябушка, ГМ Шамота
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 158-168, 2013
32013
Фактори впливу на оцінку ефективності міжбюджетних відносин
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012
32012
Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка, МВ Прокопенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення
ЛБ Рябушка, ДВ Бондаркова
Ефективність державного управління, 457-466, 2014
22014
Методичні засади оцінки ефективності пріоритетних напрямів бюджетної політики держави
ЛБ Рябушка, ЛБ Рябушка
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
22012
Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами бюджетної організації
ЛБ Рябушка
Вид-во СумДУ, 2009
22009
Промышленно-финансовые группы как фактор стабилизации взаимодействий в системе" предприятие-банк"
ЛБ Рябушко, ЛБ Рябушко
Издательство СумГУ, 2003
22003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20