Подписаться
Шалімов Віктор Олександрович
Шалімов Віктор Олександрович
Кіровоградський національний технічний університет, факультет автоматики та енергетики, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розробка автоматизованої системи керування обробкою деревини на поздовжньо-фрезерних верстатах
ТГ Руденко, ЮО Єрмолаєв, ВО Шалімов
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
32012
Пристрій для визначення вмісту феромагнітного матеріалу
ВО Кондратець, АМ Мацуй, ОА Лисенко, ВО Шалімов
2012
Розробка та дослідження САК струмовим режимом при вимірюванні вмісту магнітного заліза в пробах
ВО Кондратець, АМ Мацуй, ВО Шалімов, ОА Лисенко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
2012
Багатопозиційний дозатор сипучих кормів з пристроєм зберігання та вивантаження дози концкорму для утримання тварин.
ЛГ Віхрова, СІ Осадчий, ІВ Волков, ЛА Ніколаєва, ВО Шалімов
2011
Багатопозиційний дозатор сипучих кормів
ЛГ Віхрова, СІ Осадчий, ВІ Гуцул, ЛА Ніколаєва
2011
Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки(ЗСУ) з киплячим шаром
ТФ Шмельова, МО Калита, ІО Скринік, ВО Шалімов
"Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2010
2010
Сушарка сипких матеріалів
доц. Шалімов, Віктор Олександрович, ГС С, СВВ студенти.
2006
Пристрій для годівлі тварин
ВО Шалімов, СІ Осадчий, БА М, ЗШМ О, СГС С, СВ В, ТА К, КД С.
2005
Анализ методів відновлення ріжучої здібності алмазних кругів в технологічному процесі АЕXIII
ВО Шалімов, АМ Бровченко, ВВ Смоквина
ХХХVI наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників КНТУ, 137-139, 2005
2005
Исследование влияния условий обработки на теплонапряженность процесса алмазно-електрохимического шлифования твёрдых и магнитных сплавов.
инженер Бровченко А.М., к.т.н. Шалимов В.А., Осадчий С.И. , доценты, ...
Техніка в сільскогосподарському виробницьтві, галузеве машинобудування …, 2004
2004
Елементи математичної моделі дозатора сипких матеріалів із трьох плечовим коромислом ///.
ВІ Гуцул, МО Шалімова, ВО Шалімов
Техніка в сільскогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2004
2004
Элементы математической модели дозатора дискретного действия.
ВИ Гуцул, ВА Шалимов, ЮИ Черненко
Свитогляд, 60-63, 1996
1996
Математический анализ действующей модели дозатора дискретного типа.
ГР Носов, ВА Шалимов, ВИ Гуцул
Проблемы автоматизации и энергообеспечения в машиностроении., 11 -14, 1995
1995
Автоматический дозатор кормов
ГР Носов, ВА Кондратец, ВА Шалимов, ВМ Калич, ВФ Пащенко
1993
Пути повышения точности при дозировании сыпучих материалов автоматическим дозатором.
ВА Кондратец, ВА Шалимов, ВИ Сворень
Конструирование и технология производства с.х. машин., 22-24, 1993
1993
Устройство улавливания животных с подозрением на заболевание.
ВА Кондратец, ВА Шалимов
Проблемы разработки и производства с.х. машин:, 33-37., 1992
1992
Автоматический дозатор кормов.
ГР Носов, ВВ Брей, ВА Шалимов, ВМ Калич, ЛМ Токарь, ВФ Пащенко, ...
1991
Теоретические исследования процесса весового дозирования комбикормов для нормированного кормления молочных коров.
ВА Кондратец, ВА Шалимов, ВИ Сворень
"Проблемы конструирования и технология производства с.х. машин:" Тезисы …, 1991
1991
Исследования автоматизированной системы нормированой выдачи кормов
ВМ Калич, ВА Шалимов, АФ Баранюк, АВ Татаров
Проблемы разработки и производства с.х. машин., 93-96., 1990
1990
Разработка автоматизированной системы нормированного кормления животных
ВА Шалимов
Разработка и производство с.х. машин, 37-40, 1988
1988
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20