Васечко Людмила Іванівна
Васечко Людмила Іванівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
252012
Економічний механізм соціального страхування
ВФ Столяров, ЛІ Васечко
Фінанси України, 31-43, 2007
212007
Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України
ЛМ Бабич, ЛІ Васечко
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
182009
Экономический механизм социального страхования [Электронный ресурс]
В Столяров, Л Васечко
Режим доступа: http://efaculty. kiev. ua/analytics/str/3, 2008
162008
Співвідношення понять «фінансовий механізм»,«механізм фінансування»,«фінансове забезпечення»,«фінансове регулювання»
Л Васечко
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.-Серія екон.-2009.-Вип 41, 103-107, 2009
142009
Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 115-118, 2012
112012
Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
Економіка. Фінанси. Право, 32-34, 2005
82005
Структурні компоненти фінансового механізму соціального страхування
ЛІ Васечко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
62011
Актуальні питання розвитку страхового ринку України
ЛІ Васечко
Економічний простір, 146-154, 2016
42016
Система соціального страхування в зарубіжних країнах: корисний досвід для України
Л Васечко
Вісник 3, 37-43, 2003
42003
Фінансовий механізм соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00. 08 “Гроші, фінанси і кредит”/ЛІ Васечко …, 0
4
Університетська автономія: зарубіжний досвід та вітчизняна практика
ЛІ Васечко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
32013
Характеристика показників результативності мобілізації та використання коштів фондів загальнообовязкового державного соціального страхування
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 220-228, 2013
32013
Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
НС Грицай, ЛІ Васечко
ЗБІРНИК ТЕЗ, 32, 2018
2018
Головні пріоритети зміцнення фінансово-економічної безпеки України
Л Васечко
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
2015
Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ЛІ Васечко, АМ Савіч
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
2014
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Л Бабич, В Базилевич, Н Борецька, Л Васечко, О Василик, Н Внукова, ...
Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1.(м …, 2013
2013
Структура організаційного механізму соціального страхування
ЛІ Васечко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Алгоритм реформування системи розподілу нарахувань на фонд заробітної плати в Україні
ЛІ Васечко
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20