Подписаться
Васечко Л.І. / Vasechko LI
Васечко Л.І. / Vasechko LI
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономический механизм социального страхования
В Столяров, Л Васечко
Столяров, Л. Васечко [Электронный ресурс]. URL: http://efaculty. kiev. ua …, 2012
512012
Співвідношення понять «фінансовий механізм»,«механізм фінансування»,«фінансове забезпечення»,«фінансове регулювання»
Л Васечко
ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.-Серія екон.-2009.-Вип 41, 103-107, 2009
292009
Економічний механізм соціального страхування
ВФ Столяров, ЛІ Васечко
Фінанси України, 31-43, 2007
262007
Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України
ЛМ Бабич, ЛІ Васечко
Актуальні проблеми економіки, 91, 2009
232009
Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 115-118, 2012
212012
Экономический механизм социального страхования [Электронный ресурс]
В Столяров, Л Васечко
Режим доступа: http://efaculty. kiev. ua/analytics/str/3, 2008
212008
Фінансовий механізм соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00. 08 “Гроші, фінанси і кредит”/ЛІ Васечко …, 0
12
Структурні компоненти фінансового механізму соціального страхування
ЛІ Васечко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
102011
Антикризове управління як інструмент попередження загрози банкрутства підприємства
ЛІ Васечко
Ефективна економіка, 1-6, 2018
92018
Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні
ЛІ Васечко
Економіка. Фінанси. Право, 32-34, 2005
92005
Актуальні питання розвитку страхового ринку України
ЛІ Васечко
Економічний простір, 146-154, 2016
82016
Університетська автономія: зарубіжний досвід та вітчизняна практика
ЛІ Васечко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
62013
Стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості підпримства
L Vasechko
Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій 1 (7), 26-40, 2021
42021
Аспекти побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства
ЛІ Васечко, ЮП Полегешко
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (20), 74-79, 2018
42018
Характеристика показників результативності мобілізації та використання коштів фондів загальнообовязкового державного соціального страхування
ЛІ Васечко
Формування ринкових відносин в Україні, 220-228, 2013
42013
Система соціального страхування в зарубіжних країнах: корисний досвід для України
Л Васечко
Вісник 3, 37-43, 2003
42003
Теоретико-методологічні засади соціального страхування
ЛІ Васечко
Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія …, 2008
32008
Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
ЛІ Васечко, ОМ Глушак, СО Семеняка, АЮ Рамський, ОД Нестерова
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 157-164, 2022
22022
Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства
ЛІ Васечко
Формирование рыночных отношений в Украине, 119-122, 2014
22014
Напрями вдосконалення ефективності ділової активності підприємства
L Vasechko
Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій 2 (8), 4-19, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20