Рузакова Ольга Володимирівна / Ruzakova O.V.
Рузакова Ольга Володимирівна / Ruzakova O.V.
Вінницький національний аграрний унверситет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
ВНТУ, 2010
1162010
Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
Академія фінансового управління, 2007
222007
Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова, ЛВ Воронюк
Сумський державний унiверситет, 2006
172006
Математичнi моделi та методи оцiнювання фiнансового стану пiдприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
152010
Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу
ОВ Рузакова
Агросвіт, 67-72, 2019
52019
Управління процесом експертного оцінювання при визначенні фінансового стану підприємства
АО Азарова, ОВ Рузакова
ВНТУ, 2006
52006
Принципи побудови програмних засобів для оцінки фінансового стану підприємства
ОВ Рузакова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 1 від 02.09. 2010 р.), 89, 2010
42010
Використання методу парних порівнянь у фінансовому аналізі
ОВ Рузакова
Вісник Хмельницького національного університету, 129-132, 2014
22014
Інвестиційна політика як складовий елемент економічної політики держави
ГГ Рузакова, ОВ Рузакова
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 2 (59), 63, 2011
22011
Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР
ОВ Рузакова, НП Юрчук
Вісник ХНУ: Технічні науки. 2021.№ 1. С. 45-51., 2021
2021
Использование интернет-технологий в финансовом анализе
ОВ Рузакова
Polish Journal of Science, 42-48, 2020
2020
Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства
ОВ Рузакова
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: зб. наук …, 2019
2019
Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства
ОВ Рузакова
2014
Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі
ОВ Рузакова
2014
Комп’ютерна програма «FCE (TE)»
АО Азарова, ОВ Рузакова
Державна служба інтелектуальної власності України, 2014
2014
Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму …
СВ Коляденко, ОВ Рузакова
2013
Розробка комерційної ідеї інформаційної фірми
ОВ Рузакова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 76-79, 2013
2013
Класифікація методів і моделей оцінки фінансового стану підприємства
ОВ Рузакова, ГГ Рузакова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
2010
ВИЗНАЧЕННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕКСПЕРТНИХ ДУМОК У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЕКТРАЛЬНОГО ПІДХОДУ
ОВ Рузакова
аудит, 38-48, 2009
2009
Автоматизація процесу прийняття рішення щодо оцінювання фінансового стану підприємства засобами мережі Інтернет
АО Азарова, ОВ Рузакова
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.№ 1: 143–147., 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20