Кафедра обладнання харчових технологій
Кафедра обладнання харчових технологій
Тернопільский національний технічний університет імені Івана Пулюя
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія
ТМ Вітенько
Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2009
532009
Технологічне обладнання молочних виробництв
ГО Єресько, ММ Шинкарик, ВЯ Ворощук
Київ: фірма „ІНКОС”, центр навч. літ, 2007
262007
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Постреляційні бази даних» для студентів спеціальностей 8.05010301 і 7.05010301–«Програмне забезпечення систем …
ІЮ Михайлова
НТУУ «КПІ», 2015
12*2015
Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста
ІЯ Стадник, ИЯ Стадник
112013
Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах
ТМ Вітенько
Дис. на здоб. наук. ступ. док. техн. наук,--Львів, 2010
112010
Дифузійні константи процесу екстрагування валеріани при попередній кавітаційній обробці екстрагента
ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологии, 147-150, 2007
92007
Інтенсифікація масообміну в системі капілярно-пористе тіло–рідина
ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологи, 153-156, 2006
62006
Вдосконалення лінії очистки сироватки
ММ Шинкарик
Шинкарик ММ, Юкало ВГ, Кравець ОІ–Тернопіль: Вісник ТДТУ, 233-239, 2005
62005
Активація води в кавітаційному пристрої. Дослідження впливу на інтенсивність розчинення лангбейніту/Вітенько ТМ
ТМ Вітенько
Хімічна промисловість України, 18-21, 2005
52005
Гідродинамічна кавітація в процесах дезин фекції води
ТМ Вітенько, НМ Волікова
Вісник Національного технічного університету України «Київ ський …, 2002
52002
Оцінка ефективності та інтенсивності роботи кавітаційних пристроїв у технології водопідготовки.
ОР Гащин, Т Вітенько
Енергетика та електрифікація, 49-52, 2009
42009
Тістомісильні машини безперервної та періодичної дії
ІЯ Стадник, ОТ Лісовенко
Хранение и переработка зерна, 51-52, 2008
42008
Перспективи запровадження в Україні податку на нерухоме майно (нерухомість)
ВВ Письменний
Письменний Віталій Валерійович, 2006
32006
Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу
ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2012
22012
Дипломне проектування технологічного обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник
ОВ Закалов, ВЯ Ворощук
Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011
22011
Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки
ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 266-269, 2011
22011
Дослідження впливу температури на процес очистки сироватки фільтруванням
ОІ Кравець, ММ Шинкарик
Луцький НТУ, 2009
22009
Вплив кавітаційного подрібнення твердої фази на кінетику розчинення
ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький
ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький, 161-166, 2009
22009
Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища
ОЮ Шевченко, НА Ткачук, ІЯ Стадник, АВ Деркач
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 118-125, 2017
12017
Erosive impact of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode
T Vitenko, P Droździel, N Horodyskyi
Diagnostyka 17, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20