Кафедра обладнання харчових технологій
Кафедра обладнання харчових технологій
Тернопільский національний технічний університет імені Івана Пулюя
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія
ТМ Вітенько
Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2009
662009
Технологічне обладнання молочних виробництв
ГО Єресько, ММ Шинкарик, ВЯ Ворощук
Київ: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007
292007
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
16*2018
Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах
ТМ Вітенько
Дис. на здоб. наук. ступ. док. техн. наук,--Львів, 2010
152010
Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого замішування тіста
ІЯ Стадник
Автореферат док. дисертації. 2013р., 40С, 2013
132013
Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies
I Stadnyk, T Vitenko, P Droździel, A Derkach
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (31), 2016
102016
Дифузійні константи процесу екстрагування валеріани при попередній кавітаційній обробці екстрагента
ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологии, 147-150, 2007
102007
Дипломне проектування технологічного обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник
ОВ Закалов, ВЯ Ворощук
Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011
82011
Тістомісильні машини безперервної та періодичної дії
ІЯ Стадник, ОТ Лісовенко
Хранение и переробка зерна, 2008
82008
Інтенсифікація масообміну в системі капілярно-пористе тіло–рідина
ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологи, 153-156, 2006
72006
Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу
ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2012
62012
Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки
ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 266-269, 2011
62011
Вдосконалення лінії очистки сироватки
М Шинкарик, ВГ Юкало, О Кравець
Вісник Тернопільського державного технічного університету 10 (2), 192-196, 2005
62005
Оцінка ефективності та інтенсивності роботи кавітаційних пристроїв у технології водопідготовки.
ОР Гащин, Т Вітенько
Енергетика та електрифікація, 49-52, 2009
52009
Активація води в кавітаційному пристрої. Дослідження впливу на інтенсивність розчинення лангбейніту/Вітенько ТМ
ТМ Вітенько
Хімічна промисловість України, 18-21, 2005
52005
Гідродинамічна кавітація в процесах дезин фекції води
ТМ Вітенько, НМ Волікова
Вісник Національного технічного університету України «Київ ський …, 2002
52002
Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації
ТМ Вітенько
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
32009
Вплив парогазової фази на кінетику розчинення в умовах кавітації
ЯМ Гумницький, ТМ Вітенько
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (6), 4-8, 2009
32009
Дослідження впливу температури на процес очистки сироватки фільтруванням
ОІ Кравець, ММ Шинкарик
Луцький НТУ, 2009
22009
Вплив кавітаційного подрібнення твердої фази на кінетику розчинення
ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький
ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький, 161-166, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20