Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Full Professor, Head of the Department of Botany and Zoology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
162012
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 45-51, 2003
132003
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
62013
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 9 (96), 103-107, 2012
42012
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
42012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
42007
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів/СВ тис
СВ Пида
К У О, 2007
42007
Накопичення пігментів у листках видів роду Astragalus L.
СВ Пида, ОІ Михайлова, ІМ Габрик
Медична хімія 8 (1), 80-83, 2006
42006
Значення люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекологічний журнал, 39-45, 2002
42002
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 11 (104), 145-149, 2013
32013
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
32006
Люпин
СВ Пида, СП Машковська, IП Григорюк, БЕ Якубенко
К.: Логос, 2004.–42 с, 2004
32004
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
22018
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
22016
Донорно–акцепторна взаємодія між кореневими ексудатами проростків люпину і видів родин Злакові та Бобові
ЕА Головко, СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 58-60, 2003
22003
Вплив люпину на склад мікрофлори ґрунту
СВ Пида, ЕА Головко
Інтродукція і акліматизація рослин на Волино-Поділлі: Матеріали Всеукр. наук …, 1999
21999
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium sp
СВ Пида
Lupinus)–Lupinus, 0
2
Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування)
ММ Барна, ЛС Барна, СВ Пида, НМ Дробик, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Фотосинтетичні процеси у рослинах білого та жовтого люпину за дії регуляторів росту Агростимулін та Емістим С
ВО Вакуленко, ІМ Кобрин, СВ Пида
Біологічні дослідження–2017, 22-24, 2017
12017
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН АГРОСТИМУЛІНУ ТА ЕМІСТИМУ С
В Вакуленко, В Шелест, С Пида
ББК 65.9 (4Укр)-55 М 74, 37, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20