Подписаться
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Full Professor, Head of the Department of Botany and Zoology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
252012
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 47-51, 2003
142003
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів
СВ Пида, ІП Григорюк, СП Маяковська
Аграрна наука і освіта 8 (2), 11-18, 2007
92007
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
82018
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
82013
Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
72012
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
62016
Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показниками бобів (Faba bona Medic)
СВ Пида, ОБ Конончук, ОВ Тригуба, ОВ Гурська
Білоцерківський національний аграрний університет, 2021
52021
Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.)
СВ Пида, ОВ Тригуба, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 12-18, 2014
52014
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮПИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПОЗИЦІЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
І Дудчук, О Данилишин, С Пида
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського …, 2013
52013
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 9 (96), 103-107, 2012
52012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
52007
Вплив регуляторів росту рослин регоплант і стимпо на фізіологічні показники і продуктивність сої культурної
ОБ Конончук, СВ Пида
42018
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Левченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
42006
Значення люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекологічний журнал, 39-45, 2002
42002
Effect of living mulch on soil conditions and morphometrical indices of sweet cherry trees
T Gerasko, S Pyda, I Ivanova
32021
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 11 (104), 145-149, 2013
32013
РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАСТОСУВАННЯМ RHIZOBIUM PHASEOLI І «БАЙКАЛ ЕМ-1У»
ОБ Конончук, СВ Пида
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
32012
Накопичення пігментів у листках видів роду Astragalus L.
СВ Пида, ОІ Михайлова, ІМ Габрик
Медична хімія 8 (1), 80-83, 2006
32006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20