Підписатись
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Full Professor, Head of the Department of Botany and Zoology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
272012
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 47-51, 2003
162003
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
92018
Вплив регуляторів росту рослин регоплант і стимпо на фізіологічні показники і продуктивність сої культурної
ОБ Конончук, СВ Пида
92018
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів
СВ Пида, ІП Григорюк, СП Маяковська
Аграрна наука і освіта 8 (2), 11-18, 2007
92007
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
82013
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
82012
Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показниками бобів (Faba bona Medic)
СВ Пида, ОБ Конончук, ОВ Тригуба, ОВ Гурська
Білоцерківський національний аграрний університет, 2021
62021
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
62016
Effect of living mulch on soil conditions and morphometrical indices of sweet cherry trees
T Gerasko, S Pyda, I Ivanova
52021
Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.)
СВ Пида, ОВ Тригуба, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 12-18, 2014
52014
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮПИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПОЗИЦІЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
І Дудчук, О Данилишин, С Пида
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського …, 2013
52013
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 9 (96), 103-107, 2012
52012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
52007
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Левченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
42006
Значення люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекологічний журнал, 39-45, 2002
42002
Рекультивант композиційний Trevitan™–новий комплексний препарат для швидкої регенерації ґрунту
АЮ Дзендзель, СВ Пида
СумДПУ ім.. АС Макаренка, 2021
32021
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 11 (104), 145-149, 2013
32013
РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАСТОСУВАННЯМ RHIZOBIUM PHASEOLI І «БАЙКАЛ ЕМ-1У»
ОБ Конончук, СВ Пида
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20