Пида С.В.
Пида С.В.
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 47-51, 2003
122003
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
102012
Формування концепцій побудови інфраструктури GameHub в українських університетах
АО Білощицький, ОЮ Кучанський, ДМ Безмогоричний, СВ Пида, ...
Управління розвитком складних систем, 163-170, 2016
42016
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
42012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
42007
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU [Collected Works Agrobiology] 11 (104 …, 2013
32013
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU [Collected Works Agrobiology] 9 (96 …, 2012
32012
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів/СВ тис
СВ Пида
К У О, 2007
32007
Накопичення пігментів у листках видів роду Astragalus L.
СВ Пида, ОІ Михайлова, ІМ Габрик
Медична хімія 8 (1), 80-83, 2006
32006
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
22013
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Левченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
22006
Люпин
СВ Пида, СП Машковська, IП Григорюк, БЕ Якубенко
К.: Логос, 2004.–42 с, 2004
22004
Роль люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекол. журн, 39-45, 2002
22002
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium sp
СВ Пида
Lupinus)–Lupinus, 0
2
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
Мікробіологічний журнал, 63-75, 2018
12018
Голицький біостаціонар Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: створення, функціонування та перспективи (до 20–річчя заснування)
ММ Барна, ЛС Барна, СВ Пида, НМ Дробик, ВЗ Курант, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
12018
Фотосинтетичні процеси у рослинах білого та жовтого люпину за дії регуляторів росту Агростимулін та Емістим С
ВО Вакуленко, ІМ Кобрин, СВ Пида
Біологічні дослідження–2017, 22-24, 2017
12017
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
12016
Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Формування і функціонування симбіотичної системи Lupinus albus L.-Bradyrhizobium sp.(Lupinus) за використання ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба, ОБ Конончук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20