Galyna Sagan/ Галина Василівна Саган
Galyna Sagan/ Галина Василівна Саган
професор, Університет Бориса Грінченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918–1939 рр.)
ГВ Саган
К.: БВ, 1999
61999
Концептуализация феномена детства: основные подходы
ГВ Саган
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2009
42009
Співпраця львівського наукового товариства імені Т. Шевченка з югословянськими вченими у першій половині ХХ ст.
Г Саган
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/univer/2010_1/25-33. pdf, 2010
32010
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЕТСТВА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ, ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, УКРАИНСКАЯ СПЕЦИФИКА
ГВ Саган
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки 15 …, 2010
22010
Місце української ідеї у становленні дипломатичної служби УНР у Королівстві сербів, хорватів і словенців
Г Саган
Українознавчий альманах, 52-54, 2010
22010
Особливості національних рухів в Югославії у 60-80-ті рр. хх ст.
Г Саган
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008
22008
Навчання югослов’ян у Київській духовній академії (1900-1918 рр.)
Г Саган
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. ГС Сковороди НАН України, 2008
22008
Актуалізація русинського питання” в Хорватії на початку ХХІ ст.
Г Саган
Проблеми слов'янознавства, 201-208, 2016
12016
Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50—70-ті роки ХХ століття в Боснії і Герцеговині
Г Саган
Україна у світовій історії, 175-183, 2014
12014
Создание и деятельность общественных организаций русинов-украинцев в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в межвоенный период
ГВ Саган
Русин 57, 307-328, 2019
2019
Роль релігійного чинника в утвердженні етнічної ідентичності русинів на Балканах
ГВ Саган
2019
Створення та діяльність громадських організації русинів-українців в королівстві сербів, хорватів і словенців у міжвоєнний період
ГВ Саган
Русин 57, 2019
2019
Роль религиозного фактора в утверждении этнической идентичности русинов на Балканах
ГВ Саган
Русин 55, 2019
2019
THE ESTABLISHMENT OF GENDER PRINCIPLES IN EDUCATION IN JAPAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
G Sagan, G Semekha
Київські історичні студії, 2018
2018
THE UNION OF RUSYNS AND UKRAINIANS OF YUGOSLAVIA: CREATION AND FIRST YEARS OF ACTIVITY.
R JANKO, S GALYNA
Skhid 156 (4), 2018
2018
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КИТАЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ
G Sagan
Київські історичні студії, 2018
2018
Утвердження гендерних принципів в освіті Японії на початку ХХ ст.
Г Саган
Київські історичні студії, 15-18, 2018
2018
Участь радянських інституцій у налагодженні контактів Українців Югославії з країною свого походження
G Sagan
Русинистични студиї, 200-214, 2018
2018
Створення та перші роки діяльності союзу русинів і українців Югославії
ГВ Саган
Русин, 2018
2018
Навчання південних слов’ян у Київській духовній академії (1900–1918)
Г Саган
Київські історичні студії, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20