Follow
Тишковець Марія; Mariia Tyshkovets
Тишковець Марія; Mariia Tyshkovets
Доцент кафедри української мови Тернопільського національного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 40-48, 2013
132013
Українська мова як іноземна: основи граматики в таблицях та вправах: навч. посіб
НС Лиса, МБ Кривоус, МП Тишковець
Тернопіль: Економічна думка, 2011
62011
ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 262-269, 2008
4*2008
Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання
Л Боднарюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 217-230, 2017
32017
Питання сталого розвитку у шкільних програмах
ТМ Засєкіна, МД Тишковець
ФОП Однорог ТВ 2, 343-346, 2019
22019
Формування ключових компетентностей засобами підручника
Т Засєкіна, М Тишковець
Проблеми сучасного підручника, 86-96, 2019
22019
УРБАНОНІМНА СИСТЕМА МІСТА ТЕРНОПОЛЯ
Г Бачинська, М Тишковець
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 14-17, 2014
22014
Географічне поширення посесивних назв населених пунктів Правобережно¿ Укра¿ ни, утворених від християнських імен
МП Тишковець
Тези доповідей міжнародно¿ ономастично¿ конференці¿ Традиційне і нове у …, 2005
22005
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції" Мовна комунікація: наука, культура, медицина", 6-7 червня 2019 р.
МП Тишковець
12019
Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука
Г Бачинська, М Тишковець
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 205-216, 2019
12019
Культура мови у діяльності фахівця медичного профілю
МП Тишковець
УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА МОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ, 52, 2014
12014
Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів
В Зевако, М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 85-93, 2014
12014
ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 86-90, 2009
12009
ПОЕТОНІМІЯ В РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «ПІВ’ЯБЛУКА»: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
Г Бачинська, М Тишковець
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія 1 (45), 74-78, 2021
2021
Вивчення теми «Мій робочий день» на заняттях з української мови як іноземної
МП Тишковець
2020
Вивчення синонімів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ЗВО
МП Тишковець
Тайп, 2020
2020
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «НАШ УНІВЕРСИТЕТ» З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
В ЗЕВАКО, М ТИШКОВЕЦЬ
Kolegium redakcyjne: dr hab., prof. I. Zymomrya; dr hab., prof. M. Zymomrya …, 2019
2019
Назви контактів мобільного зв’язку: семантичний і структурний аспекти
М Тишковець, К Стефанишин
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА
Т Засєкіна, М Тишковець
Проблеми сучасного підручника, 86-96, 2019
2019
Вивчення природничих предметів у старшій школі
ТМ Засєкіна, МД Тишковець
Одеський державний екологічний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20