Тишковець Марія; Mariia Tyshkovets
Тишковець Марія; Mariia Tyshkovets
Доцент кафедри української мови Тернопільського національного
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 40-48, 2013
82013
УРБАНОНІМНА СИСТЕМА МІСТА ТЕРНОПОЛЯ
Г Бачинська, М Тишковець
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 14-17, 2014
32014
ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 262-269, 2008
3*2008
Географічне поширення посесивних назв населених пунктів Правобережно Укра ни, утворених від християнських імен
МП Тишковець
Тези доповідей міжнародно ономастично конференці Традиційне і нове у…, 2005
22005
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції" Мовна комунікація: наука, культура, медицина", 6-7 червня 2019 р.
МП Тишковець
12019
Питання сталого розвитку у шкільних програмах
ТМ Засєкіна, МД Тишковець
ФОП Однорог ТВ 2, 343-346, 2019
12019
Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання
Л Боднарюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Культура мови у діяльності фахівця медичного профілю
МП Тишковець
УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА МОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ, 52, 2014
12014
Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів
В Зевако, М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 85-93, 2014
12014
ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 86-90, 2009
12009
Вивчення теми Мій робочий день на заняттях з української мови як іноземної
МП Тишковець
2020
Навчально-методичне забезпечення до вивчення теми Місяці. пори року на заняттях з української мови як іноземної
КЛ Стефанишин, МП Тишковець
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА
Т Засєкіна, М Тишковець
Проблеми сучасного підручника, 86-96, 2019
2019
Вивчення природничих предметів у старшій школі
ТМ Засєкіна, МД Тишковець
Одеський державний екологічний університет, 2019
2019
Інтеграція як передумова формування компетентності у галузі природничих наук, техніки й технологій
Т Засєкіна, М Тишковець
Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого…, 2019
2019
Формування ключових компетентностей засобами підручника
Т Засєкіна, М Тишковець
Проблеми сучасного підручника, 86-96, 2019
2019
Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука
Г Бачинська, М Тишковець
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2019
2019
ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ІМЕН
М ТИШКОВЕЦЬ
ББК 74.04 я43 Р 64, 171, 2019
2019
ІІІ регіональна науково-практична конференція" Українська професійна мова: історія і сучасність", присвячена 60-річчю ТДМУ
МП Тишковець
2017
Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ
М Тишковець, І Драч
Лінгвостилістичні студії, 176-182, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20