Петренко, Олександр Віталійович / Петренко, О.В. / Petrenko, Oleksandr / Петренко, Александр
Петренко, Олександр Віталійович / Петренко, О.В. / Petrenko, Oleksandr / Петренко, Александр
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Энциклопедия безопасности авиации
НС Кулик, ВП Харченко, ...
Техніка, 2008
442008
Внутрішній світ професіонала та психологічний простір професійної команди як ракурси аналізу надійності льотного екіпажу
ОВ Петренко
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць 10 (Вип.18), С. 388-401, 2011
72011
Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
ОВ Петренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1998
71998
Encyclopedia of aviation safety
S Kulik, VP Kharchenko, ...
Kiev: Technics, 2008
52008
Социокультурные регуляторы эффективности летного экипажа
А Петренко
Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: ІV наук.-практ …, 2009
42009
Man-Machine Symbiosis in Aviation: New Risks and Capabilities in View of Information Technology Expansion
O Petrenko
17-th International Symposium on Aviation Psychology, Right State University …, 2013
32013
Психологічні аспекти управління ресурсами льотного екіпажу
ОВ Петренко
Актуальні проблеми психології 10 (17), 346-355, 2010
32010
Методологічні особливості психологічних досліджень діяльності екіпажів повітряних суден як малих груп
ОВ Петренко
Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIІІ …, 2007
32007
Власть руководителя и проблема профессиональной деформации личности
А Петренко
Персонал, 46-53, 1998
31998
Авіаційна психологія – вимога часу
О Петренко
Авіатор, 34-35, 2014
22014
Проблеми дослідження суміщеної діяльності в операторських професіях з особливими умовами праці
ГВ Ложкін, ОВ Петренко
Вісник Національного університету оборони України: збірник наукових праць, С …, 2011
22011
Психологічні та соціокультурні аспекти оптимізації взаємодії в льотних екіпажах цивільної авіації
ОВ Петренко
Проблеми емпіричних досліджень в психології: зб. наук. праць, С. 328-334, 2010
22010
Особливості вибору каузальних схем орієнтації членів льотних екіпажів у соціально-психологічному контексті спільної діяльності
ОВ Петренко
Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: Матеріали ІІІ …, 2008
22008
Соціально-психологічний вимір оцінки надійності команди в системі управління повітряним рухом
ОВ Петренко
Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII …, 2006
22006
Актуальные психологические аспекты предотвращения неправильных действий в кабине воздушного судна
АВ Петренко
Авіа-2006: VII міжнар. наук.-техн. конф., 25-27 вересня 2006 р., 7.13-7.17, 2006
22006
Transformation of psychological criteria of professional fitness of civil aviation pilots in the process of aircraft generation replacement
Petrenko
Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies …, 2005
2*2005
Професійна деформація особистості та шляхи ЇЇ профілактики в умовах військової служби
ОВ Петренко
Київ: Академія Збройних Сил України, 1998. - 32 с., 1998
21998
Концепція психологічних індикаторів професійної надійності авіаційних фахівців оператрського профілю
ОВ Петренко
Проблеми розвитку глобальної системи зв'язку, навігації, спостереження та …, 2011
12011
Соціально-психологічний клімат льотного екіпажу
О Петренко
Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: V наук.-практ …, 2010
12010
Психологічні аспекти сучасної проблематики запобігання неправильним діям професіонала (на прикладі діяльності пілотів цивільної авіації)
ОВ Петренко
Проблеми екстремальної та кризової психології: збірник наукових праць, С …, 2007
12007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20