Святослав Игоревич Князев
Святослав Игоревич Князев
Учёный секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
How to Increase the Readiness of Ukraine`s Industry to Smart Transformations
VP Vishnevsky, SI Kniaziev
Science and Innovation, 49-61, 2018
292018
SMART INDUSTRY: PROSPECTS AND CHALLENGES
V Vyshnevskyi, S Kniaziev
Economy of Ukraine, 22-37, 2017
282017
Development of smart industry as an efficient way to implement the policy of neoindustrialization in the world
SI Kniaziev
Економіка промисловості, 5-18, 2017
172017
Сучасний стан та особливості регіональної бюджетної системи
СІ Князєв
Регіональна економіка, 66-71, 2006
112006
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку
ВП Вишневський, ОП Вієцька, ОМ Гаркушенко, СІ Князєв, ОВ Лях, ...
102018
Механізми розвитку житлово-комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, СІ Князєв, ОІ Дацій, ...
8*2008
Смарт-промисловість: перспективи і проблеми
ВП Вишневський, СІ Князєв
Економіка України, 22-37, 2017
72017
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
72004
Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні
ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, СІ Князєв
Наука та інновації, 2017
52017
Як підвищити готовність промисловості України до смар-трансформацій
ВП Вишневський, СІ Князєв
Наука та інновації, 55-69, 2018
42018
Information Economy: the Formation of Special-purpose Categorical Framework
EP Semenyuk, YV Kotlyarevskyy, SI Kniaziev, AV Melnikov
Science and Innovation, 5-19, 2017
42017
Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів: монографія
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська
К.: Науковий світ, 2003
42003
Ефективність розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості в Україні
СІ Князєв
канд. екон. наук, Економіка промисловості, Національна академія наук України …, 2002
42002
Основні напрями розвитку борошномельно-круп`яної і комбікормової промисловості України
СІ Князєв, ПП Борщевський
Економіка АПК, 36-47, 2001
42001
Смарт-промышленность: перспективы и проблемы
ВП Вишневский, СИ Князев
Экономика Украины, 22-37, 2017
32017
Institutional Support of Innovative R&D in the Formation of Single Research Area in the EU and Ukraine
IY Matyushenko, VY Khaustova, SI Knjazev
Science and Innovation 13 (2), 5-26, 2017
22017
Раціоналізація природокористування як вагомий чинник соціально-економічного піднесення та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації
МА Хвесик, ВА Голян, СІ Князєв
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015
22015
Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства
УЯ Садова, СІ Князєв, НІ Андрусишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-12, 2013
22013
Построение устойчивых инновационных кластеров и их влияние на социально-экономическое развитие регионов
СИ Князев
Бізнес інформ, 50-53, 2007
22007
До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України
ВП Вишневський, ІЮ Єгоров, ВІ Ляшенко, ВП Антонюк, СІ Князєв, ...
Вісник економічної науки України, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20