Святослав Игоревич Князев
Святослав Игоревич Князев
Учёный секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. Ред.. В. М Гейця та ін
ВМ Геєць
НАН України, 2015
64*2015
How to Increase the Readiness of Ukraine`s Industry to Smart Transformations
VP Vishnevsky, SI Kniaziev
Science and Innovation, 49-61, 2018
452018
Smart industry: prospects and challenges
VP Vyshnevskyi, SI Kniaziev
Economy of Ukraine 660 (7), 22-37, 2017
392017
Development of smart industry as an efficient way to implement the policy of neoindustrialization in the world
SI Kniaziev
Економіка промисловості, 5-18, 2017
252017
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку
ВП Вишневський, ОП Вієцька, ОМ Гаркушенко, СІ Князєв, ОВ Лях, ...
242018
Смарт-промышленность: перспективы и проблемы
ВП Вишневский, СИ Князев
Экономика Украины, 660, 2017
152017
Смарт-промисловість: перспективи і проблеми
ВП Вишневський, СІ Князєв
Економіка України, 22-37, 2017
122017
Сучасний стан та особливості регіональної бюджетної системи
СІ Князєв
Регіональна економіка, 66-71, 2006
122006
Digitalization of Ukrainian economy: transformational potential
VP Vishnevsky, OM Garkushenko, SI Kniaziev
Kyiv: Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2020
102020
Technolody Gaps: the Concept, Models, and Ways of Overcoming
VP Vishnevsky, OM Harkushenko, SI Kniaziev
Science & Innovation 16 (2), 3-17, 2020
102020
ANALYSIS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) EFFECT ON THE PRODUCTION OUTPUT: DOES THE SOLOW PARADOX EXIST?
ON Harkushenko, SI Kniaziev
Science and Innovation 15 (4), 5-17, 2019
82019
Methodological Approaches to Labor Norming in R&D
SS Gasanov, YV Kotlyarevskyy, AV Melnikov, SI Kniaziev, AM Shtangret, ...
Science and Innovation 15 (1), 5--24, 2019
82019
Як підвищити готовність промисловості України до смар-трансформацій
ВП Вишневський, СІ Князєв
Наука та інновації, 55-69, 2018
82018
Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні
ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, СІ Князєв
Наука та інновації, 2017
82017
Information Economy: the Formation of Special-purpose Categorical Framework
EP Semenyuk, YV Kotlyarevskyy, SI Kniaziev, AV Melnikov
Science and Innovation, 5-19, 2017
72017
Механізми розвитку житлово-комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, СІ Князєв, ОІ Дацій, ...
72008
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
72004
Institutional Support of Innovative R&D in the Formation of Single Research Area in the EU and Ukraine
IY Matyushenko, VY Khaustova, SI Knjazev
Science and Innovation 13 (2), 5-26, 2017
62017
Аналіз впливу big data and analytics на реальний і державний сектори економіки та проблеми їх оцінювання за допомогою статистичних методів
ВД Чекіна, СІ Князєв
Економіка промисловості, 2019
5*2019
Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів
ВО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20