Олександров Ю.М., Александров Ю.Н., Yu. Oleksandrov, Yu. Alexandrov
Олександров Ю.М., Александров Ю.Н., Yu. Oleksandrov, Yu. Alexandrov
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансфер технологій у сучасній науці, освіті та виробництві в умовах четвертої промислової революції «ІНДУСТРІЯ 4.0»
ІШ Невлюдов, ОО Чала, ЮМ Олександров
Сучасний рух науки, 2019
82019
Структурный синтез компьютерных программ для дистанционного бучения на основе идеографического подхода
ЮН Александров, ВВ Евсеев, ВМ Кузьменко
Сб. научных трудов, 362-367, 2001
82001
Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Ч. 2
ЮМ Олександров
Харків: ХНУРЕ 316, 2007
52007
Охорона праці в електроустановках
ВГ Іванов, БВ Дзюндзюк, ЮМ Олександров
К.: ОКО, 1994
51994
Системный подход к разработке компьютерных обучающих программ для дистанционного обучения
ЮН Александров, ВВ Евсеев, ВМ Кузьменко
Вестник ХГТУ, 7, 2000
42000
Фундаментальное решение уравнений линейной магнитной гидродинамики в движущейся среде
АА Александрова, ЮН Александров
Журнал технической физики 71 (7), 1-6, 2001
32001
Moving heterogeneity in magnetohydrodynamic medium
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Zhurnal Tekhnicheskoj Fiziki 67 (5), 6-11, 1997
31997
The fundamental solution to equations of linear magnetic hydrodynamics in a moving medium
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Technical physics 46 (7), 783-788, 2001
22001
Moving inhomogeneity in a magnetohydrodynamic medium
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Technical Physics 42 (5), 460-465, 1997
21997
Измерения спектров двух когерентных радиосигналов станции Венера-10, проходивших вблизи Солнца
ЮН Александров, МБ Васильев, АС Вышлов
Радиотех. и электрон 24 (5), 881, 1979
21979
Method of integral equations in solar magnetohydrodynamics
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Technical Physics 48 (10), 1226-1232, 2003
12003
Метод интегральных уравнений в солнечной магнитогидродинамике
АА Александрова, ЮН Александров
Журнал технической физики 73 (10), 6-12, 2003
12003
Fundamental solution of linear magnetohydrodynamics equations for moving medium
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Zhurnal Tekhnicheskoj Fiziki 71 (7), 1-6, 2001
12001
Fundamental solution of linear magnetohydrodynamics equations for moving medium
AA Aleksandrova, YN Aleksandrov
Zhurnal Tekhnicheskoj Fiziki 71 (7), 1-6, 2001
12001
Движущаяся неоднородность в магнитогидродинамической среде
АА Александрова, ЮН Александров
Журнал технической физики 67 (5), 6-11, 1997
11997
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОБОТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ЛАНКИ ХОЛОДНОГО ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
ЮМ Олександров, ВО Мосьпан, ВВ Невлюдова, ОО Чала
2020
Управління впливом факторів навколишнього середовища при проектуванні оптоволоконних ліній зв'язку
ІШ Невлюдов, БО Малик, АО Андрусевич, МГ Стародубцев, ...
ХНУРЕ, 2019
2019
Управління автоматизованою системою керування освітленням NURE Energy з використанням мікросервісів
СП Новоселов, ЮМ Олександров, ОВ Сичова, СІ Теслюк
ХНУРЕ, 2019
2019
Основи наукових досліджень
ІШ Невлюдов, ЮМ Олександров, АО Андрусевич, ОО Чала
Криворізький коледж НАУ, 2019
2019
Моделі та методи автоматизації проектування технологічного обладнання для виробів з пластмас
ІШ Невлюдов, АО Андрусевич, ЮМ Олександров, СВ Сотник, ...
НАУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20