Анатолій Людвигович Баланда
Анатолій Людвигович Баланда
Професор кафедри. Національна академія Служби безпеки України
Verified email at ssu.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика
АЛ Баланда
АЛ Баланда, 2008
422008
Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку
А Баланда
Україна: аспекти праці, 2007
282007
Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства
А Баланда
Україна: аспекти праці, 3-7, 2006
252006
Інститут мінімальної заробітної плати: світовий досвід встановлення та проблеми України
А Баланда, О Варецька
Україна: аспекти праці, 38-44, 2005
222005
Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання
Е Лібанова, А Баланда
Україна: аспекти праці 4, 3-8, 2000
202000
Соціальна складова національної безпеки України
АЛ Баланда
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006
162006
Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні
А Баланда
Економіка та держава, 75-78, 2007
152007
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку
АЛ Баланда
Управління проектами та розвиток виробництва, 154-159, 2011
112011
Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України
АЛ Баланда
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999
101999
Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України
АЛ Баланда
Економіка та держава, 103-107, 2008
92008
Соціальний контекст політичної корупції
АЛ Баланда, ВГ Пшеничний
Збірник наукових праць, 19-26, 2010
72010
Державна політика впливу на ринок праці як системний процес у конкурентній економіці
АЛ Баланда
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008
62008
Фактори збалансованості ринку праці та безпеки суспільства: проблеми співвідношення
АЛ Баланда
Україна: аспекти праці, 25-32, 2008
62008
Державне регулювання ринку праці в контексті забезпечення національної безпеки України
АЛ Баланда
Університетські наукові записки, 323-329, 2007
62007
Проблеми формування й розвитку неформального сектора ринку праці в Україні
Е Лібанова, А Баланда
Україна: аспекти праці, 3-8, 1998
61998
Соцiальнi детермiнанти нацiональної безпеки України: монографiя їни. Iн-т демографiї та соц. дослiдж
АЛ Баланда
52008
Європейська інтеграція України: дискурс економічної безпеки
АЛ Баланда
Засновник–Українська академія зовнішньої торгівлі (УАЗТ) Видавець–Редакційно …, 2006
52006
Неформальний сектор ринку працi: визначення та методи оцiнки
ЕМ Лiбанова, АЛ Баланда
Зайнятiсть та ринок працi: Мiжвiдомчий наук. зб.-Вип. 6, 245, 1998
51998
Ринок праці як економічна категорія
А Баланда
Економіка, травень, 2006
42006
Проблеми наукового аналізу категорії «державна безпека»
АЛ Баланда
Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України: Матер. наук …, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20