Follow
Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy
H Ostrovska, H Tsikh, I Strutynska, I Kinash, O Pietukhova, О Golovnya, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (13), 114, 2021
322021
Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник
ІВ Струтинська
Тернопіль: Прінт-офіс, 2015
322015
Дефініції поняття “Цифрова трансформація”
Iryna, Strutynska
Причорноморські економічні студії : науковий журнал., С. 91–96, 2019
29*2019
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business Transformation
МЛ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся, Козбур Галина, Сороківська Олена
Advanced computer information teghnologies, 333-337, 2019
26*2019
Інформаційні технології організації бізнесу–імператив інноваційного розвитку бізнес-структур
ІВ Струтинська
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
242018
The Main Barriers and Drivers of the Digital Transformation of Ukraine Business Structures
КГ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся
Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Mayr, H.C., Spivakovsky, A.: Proc …, 2019
21*2019
Бренд-менеджмент: теорія і практика
ІВ Струтинська
Тернопіль: Прінтофіс 204, 2015
202015
Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур
ІВ Струтинська
Дис…. док. екон. наук за спеціальністю 8 (04), 2020
182020
Small and medium business structures clustering method based on their digital maturity
I Strutynska, H Kozbur, L Dmytrotsa, I Bodnarchuk, O Hlado
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
182019
Проблеми логістичного управління підприємствами
ІВ Струтинська
Science, 20, 2010
162010
Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки
МІБ Струтинська І.В.
Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Одеса, 2019., с.105-109., 2019
15*2019
Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі
ІВ Струтинська, ИВ Струтинская
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
122011
ОСНОВНІ СТИМУЛИ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
КГ Струтинська Ірина
Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
112019
Informatsiini tekhnolohii orhanizatsii biznesu–imperatyv innovatsiinoho rozvytku biznes-struktur [Information technologies of business organization an imperative of innovative …
IV Strutynska
Galician economic journal 55 (2), 40-49, 2018
102018
Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та вітчизняні реалії
Iryna, Strutynska
Галицький економічний вісник. 2019. 61 (№ 6), С. 30–45, 2019
92019
System-Integrated Methodological Approach Development to Calculating the Digital Transformation Index of Businesses.
I Strutynska, L Dmytrotsa, H Kozbur, L Melnyk
ICTERI, 373-379, 2020
72020
Дослідження ролі е-урядування у розвитку місцевого самоврядування
ОБ Мосій, ІВ Струтинська
Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна …, 2020
72020
Малий та середній бізнес у реалізації концепції розвитку цифрової економіки України
Iryna, Strutynska
Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал., С. 57–63, 2019
7*2019
Development of Digital Platform to Identify and Monitor the Digital Business Transformation Index
I Strutynska, L Dmytrotsa, H Kozbur, O Hlado, P Dudkin, O Dudkina
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
52020
Організація та управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика: Монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 475 с. (21,5 друк. арк.)
І Струтинська
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20