Підписатись
Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business Transformation
МЛ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся, Козбур Галина, Сороківська Олена
Advanced computer information teghnologies, 333-337, 2019
26*2019
Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навч. посібник
ІВ Струтинська
Тернопіль: Прінт-офіс, 2015
262015
Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy
H Ostrovska, H Tsikh, I Strutynska, I Kinash, O Pietukhova, О Golovnya, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (13), 114, 2021
232021
The Main Barriers and Drivers of the Digital Transformation of Ukraine Business Structures
КГ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся
Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Mayr, H.C., Spivakovsky, A.: Proc …, 2019
20*2019
Інформаційні технології організації бізнесу–імператив інноваційного розвитку бізнес-структур
ІВ Струтинська
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
202018
Дефініції поняття “Цифрова трансформація”
Iryna, Strutynska
Причорноморські економічні студії : науковий журнал., С. 91–96, 2019
19*2019
Small and medium business structures clustering method based on their digital maturity
I Strutynska, H Kozbur, L Dmytrotsa, I Bodnarchuk, O Hlado
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
152019
Проблеми логістичного управління підприємствами
ІВ Струтинська
Science, 20, 2010
142010
Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур: дис.… д-ра екон. наук: 08.00. 04
ІВ Струтинська
URL: http://phd. znu. edu. ua/page//dis/08_2020/Strutynska_dis. pdf, 2020
132020
Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки
МІБ Струтинська І.В.
Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Одеса, 2019., с.105-109., 2019
12*2019
Бренд-менеджмент: теорія і практика
ІВ Струтинська
Тернопіль: Прінтофіс 204, 2015
122015
Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі
ІВ Струтинська, ИВ Струтинская
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
122011
ОСНОВНІ СТИМУЛИ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
КГ Струтинська Ірина
Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
92019
Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та вітчизняні реалії
Iryna, Strutynska
Галицький економічний вісник. 2019. 61 (№ 6), С. 30–45, 2019
82019
System-Integrated Methodological Approach Development to Calculating the Digital Transformation Index of Businesses.
I Strutynska, L Dmytrotsa, H Kozbur, L Melnyk
ICTERI, 373-379, 2020
52020
Дослідження ролі е-урядування у розвитку місцевого самоврядування
ОБ Мосій, ІВ Струтинська
Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна …, 2020
52020
Osnovni stymuly tsyfrovykh transformatsiy maloho ta serednʹoho biznesu Ukrayiny
I Strutynska, H Kozbur
The main incentives for digital transformation of small and medium business …, 2019
52019
Логістичні центри як чинник становлення глобальних логістичних систем
ІВ Струтинська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
52012
Development of Digital Platform to Identify and Monitor the Digital Business Transformation Index
I Strutynska, L Dmytrotsa, H Kozbur, O Hlado, P Dudkin, O Dudkina
2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2020
42020
Організація та управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика: Монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 475 с. (21,5 друк. арк.)
І Струтинська
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20