Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ірина Струтинська (Iryna Strutynska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі
ІВ Струтинська, ИВ Струтинская
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
122011
Проблеми логістичного управління підприємствами
ІВ Струтинська
Science, 20, 2010
112010
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business Transformation
МЛ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся, Козбур Галина, Сороківська Олена
Advanced computer information teghnologies, 333-337, 2019
9*2019
Бренд-менеджмент: теорія і практика.—навч. посібник/укл.: ІВ Струтинська
ІВ Струтинська
Тернопіль: Прінт-офіс, 2015
92015
Small and Medium Business Structures Clustering Method Based on Their Digital Maturity
I Strutynska, H Kozbur, L Dmytrotsa, I Bodnarchuk, O Hlado
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
62019
Логістичні центри як чинник становлення глобальних логістичних систем
ІВ Струтинська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
62012
The Main Barriers and Drivers of the Digital Transformation of Ukraine Business Structures
КГ Струтинська Ірина, Дмитроца Леся
Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Mayr, H.C., Spivakovsky, A.: Proc …, 2019
4*2019
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
Розвиток логістичних центрів як чинник економічної безпеки держави
ІВ Струтинська
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
42011
Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах
ВВ Смиричинський, ІВ Струтинська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
32013
Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів
ІВ Струтинська, ИВ Струтинская
ТНТУ, АСУ, 2012
32012
Comparative Analysis of Two Approaches to the Clustering of Respondents (based on Survey Results).
I Strutynska, H Kozbur, L Dmytrotsa, O Hlado, L Melnyk, M Aleksander
CMiGIN, 434-446, 2019
22019
Інформаційні технології організації бізнесу–імператив інноваційного розвитку бізнес-структур
ІВ Струтинська
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2018
22018
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ
ІВ Струтинська
«Актуальні проблеми економіки», с.211, 2015
22015
Передумови та особливості зміни вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки
МІБ Струтинська І.В.
Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Одеса, 2019., с.105-109., 2019
1*2019
ОСНОВНІ СТИМУЛИ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
КГ Струтинська Ірина
Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
12019
Бренд-менеджмент: теорія і практика. Навчальний посібник
ІВ Струтинська
Прінт-офіс, 2015, 2015
12015
Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону
ІВ Струтинська
Інноваційна економіка, 143-146, 2013
12013
Логістична активність вітчизняних автомобілебудівних підприємств
ІВ Струтинська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
12011
DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF SOCIAL DEVELOPMENT INFORMATIZATION
I Markovych, I Strutynska, L Melnyk, L Diakiv
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 484, 0
1*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20