Прохар Наталія
Прохар Наталія
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики
НВ Прохар, ЮО Ночовна
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2012
1052012
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
742008
Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях
НВ Прохар
Київ, 2009
182009
Облiк доходiв, витрат i фiнансових результатiв: проблеми теорiї та практики: монографiя
НВ Прохар, ЮО Ночовна
122011
Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
N Prohar
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
102013
Податковий облік: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ
НВ Прохар
Полтава: ПУЕТ, 2013
82013
Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України
НВ Прохар
Бухгалтерський облік і аудит, 2011
52011
Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях
ЮА Верига, НВ Прожар
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, 106-113, 2011
52011
Облiк i контроль фiнансових результатiв у сiльськогосподарських формуваннях
НВ Прохар
52009
Напрями вдосконалення управлінського обліку в рослинництві
НВ Прохар
Київський національний економічний універсиет, 2007
32007
Історичний аспект формування сутності та порядку визначення фінансових результатів
НВ Прохар
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2006
32006
Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади
ЮА Верига, НВ Прохар
Полтавський університет економіки та торгівлі, 2017
12017
Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань
НВ Прохар
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
12011
Розвиток обліку, контролю й аналізу фінансових результатів сільськогосподарського підприємства
НВ Прохар
Тернопільський національний економічний університет, 2006
12006
Податок на доходи фізичних осіб: проблемні аспекти та значення в наповненні бюджетів об’єднаних територіальних громад
ЮА Верига, НВ Прохар
Полтавська державна аграрна академія, 2019
2019
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
НВ Прохар, ЯІ Коломієць
Посвідчення УкрІНТЕІ № 685 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2019
2019
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
НВ Прохар, АВ Могила
Посвідчення УкрІНТЕІ № 685 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2019
2019
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
НВ Прохар, НВ Кудлюк
Посвідчення УкрІНТЕІ № 685 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2019
2019
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ
НВ Прохар, ВВ Чорнуцький
Посвідчення УкрІНТЕІ № 685 Затверджено до друку Вченою радою факультету …, 2019
2019
ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ
НВ Прохар
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20