Підписатись
Прохар Наталія
Прохар Наталія
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики
НВ Прохар, ЮО Ночовна
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2012
1222012
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством
ГА Іващенко, СО Головаш
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 260, 2017
1062017
Звітність підприємства: підручник
МІ Бондар, ЮА Верига, ММ Орищенко, НВ Прохар, ЛІ Лежненко
Київ: Центр учбової літератури, 2015
422015
Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях
НВ Прохар
Київ, 2009
212009
Облiк доходiв, витрат i фiнансових результатiв: проблеми теорiї та практики: монографiя
НВ Прохар, ЮО Ночовна
172011
Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
N Prohar
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
152013
Податковий облік: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» за КМСОНП ПУЕТ
НВ Прохар
Полтава: ПУЕТ, 2013
82013
Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом України
НВ Прохар
Бухгалтерський облік і аудит, 2011
62011
Напрями вдосконалення звітності про фінансові результати в агроформуваннях
ЮА Верига, НВ Прожар
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, 106-113, 2011
62011
Облiк i контроль фiнансових результатiв у сiльськогосподарських формуваннях
НВ Прохар
52009
Історичний аспект формування сутності та порядку визначення фінансових результатів
НВ Прохар
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2006
42006
Напрями вдосконалення управлінського обліку в рослинництві
НВ Прохар
Київський національний економічний універсиет, 2007
32007
Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань
НВ Прохар
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
22011
Оподаткування імпортних операцій юридичних осіб: проблеми та напрями вирішення
НВ Прохар
12018
Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади
ЮА Верига, НВ Прохар
Полтавський університет економіки та торгівлі, 2017
12017
Розвиток обліку, контролю й аналізу фінансових результатів сільськогосподарського підприємства
НВ Прохар
Тернопільський національний економічний університет, 2006
12006
Проблеми обчислення середньоденного заробітку працівників та напрями їх вирішення
НВ Прохар
2021
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
НВ Прохар, Д Шраменко
2021
Особливості документального оформлення операцій з імпорту товарів
НВ Прохар, АР Барабанова
2021
Фактори конкурентного середовища у банківському секторі України: регіональний аспект
ОВ Гасій, АМ Соколова, НВ Прохар
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20