Тетяна Чайка Tetyana Chayka (Tetiana Chaika)
Тетяна Чайка Tetyana Chayka (Tetiana Chaika)
кандидат економічних наук, Полтавська державна аграрна
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України
ТО Чайка
Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013
352013
Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні.
ТО Чайка, ТА Чайка
282011
Ecologization of tillage methods with the aim of soil fertility improvement
IO Yasnolob, VM Pysarenko, TO Chayka, OO Gorb, OS Pestsova-Svitalka, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2018
202018
Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
192012
Intellectual Rent in the Context of the Ecological, Social, and Economic Development of the Agrarian Sector of Economics
I Yasnolob, T Chayka, O Gorb, P Shvedenko, N Protas, I Tereshchenko
JEMT, 2018
182018
Ефективність органічного сільського господарства в Україні.
ТО Чайка, ТА Чайка
162011
The innovative model of energy efficient village under the conditions of sustainable development of ecological territories
I Yasnolob, T Chayka, O Gorb, N Demianenko, N Protas, T HALINSKA
jemt, 2018
132018
Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки
ТО Чайка
Миколаїв, 2012
132012
Mycorrhiza as a biotic factor, influencing the ecosystem stability
I Yasnolob, TO Chayka, V Aranchiy, O Gorb, T Dugar
Ukrainian Journal of Ecology, 2018
102018
Формування ринку органічної сільськогосподарської продукції
ТО Чайка
Полісся, 2014
82014
Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні.
НМ Сіренко, ТО Чайка, ТА Чайка
Миколаївський державний аграрний університет, 2011
82011
Развитие производства органической продукции в аграрном секторе экономики Украины: монография
ТА Чайка
Донецк: Ноуллидж, 2013
72013
Перешкоди на шляху розвитку органічного сільськогосподарського виробництва
ТО Чайка, ТА Чайка
Миколаївський національний аграрний університет, 2012
72012
Земельно-ресурсний потенціал органічного виробництва в Україні
ТО Чайка
Вісник ХНАУ, 2011
62011
Якість ґрунтів в органічному землеробстві
ПВ Писаренко, ТО Чайка
Дім. Сад. Город, 2014
52014
Моральні домінанти давньокиївської агіографії (до реконструкції моральної свідомості Київської Русі)
Т Чайка
52008
Використання сидеральних культур як відновлюваного джерела енергії в органічному землеробстві
ОО Горб, ТО Чайка, ІО Яснолоб
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 38-41, 2017
42017
Екологічні наслідки традиційного сільського господарства
ТО Чайка
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 95-99, 2013
42013
Еко-інновації в органічному агровиробництві
ТО Чайка
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету, 2012
42012
Місце економічної теорії в органічному виробництві
ТО Чайка
Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: міжнар. наук.-практ …, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20