Чумак Виталий Лукич
Чумак Виталий Лукич
Национальный авиационный университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи наукових досліджень: підруч.
ВЛ Чумак
К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк, 2009
10*2009
Визначення коефіцієнтів рівняння Лі-Уітона для електропровідності розчинів електролітів в середовищі MS Excel
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ТВ Нешта, ЮС Босак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (5), 59-63, 2013
82013
Визначення коефіцієнтів рівняння Лі-Уітона для електропровідності розчинів електролітів в середовищі MS Excel
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ТВ Нешта, ЮС Босак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (5), 59-63, 2013
82013
Фізична хімія
ВЛ Чумак, СВ Іванов
Київ, книжкове видавництво Національного авіаційного університету, 2007
82007
Определение коэффициентов уравнения Ли-Уитона для электропроводности растворов электролитов в среде MS Excel
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ТВ Нешта, ЮС Босак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 62, 2013
62013
Вплив полігексаметиленгуанідину на біопродукційні параметри молоді риб
ВС Гаврикова, ОА Ігнатюк, ВЛ Чумак
НТУУ «КПІ», 2010
32010
Оброблення результатів седиментаційного аналізу з використанням методу Ньютона
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ОІ Косенко
Вісник Національного Авіаційного Університету 45 (4), 153-160, 2010
32010
Анализ влияния механического перемешивания на эффективность культивирования микроскопических мицелиальных грибов
ВВ Мотроненко, ЛИ Ружинскя, ВЛ Чумак, АЮ Галкин
Вісник національного авіаційного університету 2 (71), 108-114, 2017
22017
Чумак. ВЛ Электролитическая диссоциация серной кислоты в двойных смешанных растворителях, которые содержат диметилсульфоксид
ЮЯ Фиалков
Известия вузов СССР. Химия и химическая технология 19 (2), 262-266, 1976
21976
Вплив якісного складу сировини на продукування водню мікроорганізмами
НБ Голуб, ДІ Жураховська, ВЛ Чумак
Вісник Національного авіаційного університету, 224-230, 2013
12013
Визначення фракційного складу бентонітових суспензій з використанням методу Ньютона
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ЛС Комкова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 18-21, 2011
12011
Влияние растворителя на термодинамику процессов ионной ассоциации и ионной миграции в растворах несимметричных электролитов
ЮЯ Фиалков, ВЛ Чумак, ЕВ Кофанова
Химия неводных растворов 1 (1), 77-90, 1992
11992
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів"
ВЛ Чумак, ВЛ Чумак, ТВ Кравчук, ТВ Кравчук
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Оптимізація роботи СКБД PostgreSQL
В Чумак
2020
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ БОРНАЯ КИСЛОТАЯ-ПЕКТИН
СВ ПРИМАЧЕНКО, АД КУСТОВСЬКА, ВЛ ЧУМАК, ВІ МАКСІН
Наукові доповіді НУБіП України, 1-1, 2019
2019
НП з дисципліни" Обчислювальна математика та програмування"
ТВ Кравчук, ВЛ Чумак
2017
РНП з дисципліни" Обчислювальна математика та програмування"
ТВ Кравчук
2017
Моделювання технологічних процесів в нафтогазовій галузі РНП за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалізацією «Хімічні технології палива та вуглецевих …
ВЛ Чумак, ТВ Кравчук
2016
Основи наукових досліджень РНП спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
ВЛ Чумак, ТВ Кравчук
2016
Обчислювальна математика та програмування РНП спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціалізації «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів»,«Хімічна …
ВЛ Чумак
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20