Володимир Павлович Пантелеєв
Володимир Павлович Пантелеєв
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nasoa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія
ВП Пантелеєв
К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2008
2352008
Внутрішній аудит: навч. посіб.
ВП Пантелеєв
ВО Шевчука, 2006
109*2006
Аудит
ВП Пантелєєв
К.:" Видавничий дім" Професіонал, 158, 2008
772008
Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання
О Пантелєєв, С Халява
Банківська справа, 32-35, 1996
601996
Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток
ВП Пантелеєв
ДАСОА, 2009
512009
Словник бухгалтера та аудитора
ВП Пантелеєв, ОС Сніжко
К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство, 2009
482009
Аудит.–Навчальний посібник.
ВП Пантелєєв
К.:«Видавничий дім «Професіонал, 2008
272008
Аналіз господарської діяльності: навч. посіб
ВО Шевчук, ОВ Коновалова, ВП Пантелеєв
Шевчук ВО, Коновалова ОВ, Пантелєєв ВП–К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство, 2011
232011
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, ВП Пантелеев, КВ Безверхий, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
212016
Еволюція визначення «податкова звітність»/«звітність за податками»
ВП Пантелеєв
Облік, аналіз і аудит, 171-176, 2011
20*2011
Оцінка конкурентоспроможності підприємства (методологія простого рішення)
ВД Пантелєєв
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 10-15, 2008
132008
Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування
KV Bezverkhiy, VP Panteleev
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2018
122018
Фінансова стійкість комерційного банку: деякі проблеми її регулювання
ВП Пантелєєв, СП Халява
Вісник НБУ, 64-69, 1996
121996
Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні та практичні аспекти
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
НАСОА, 2014
112014
Аналітичний огляд сучасного стану страхування сільськогосподарських ризиків в Україні
ВД Пантелєєв, ОЮ Кіпрєєва
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 25-30, 2006
112006
Звітність підприємств: навчальний посібник
ВП Пантелеєв
Київ: Державне підприємство «Інформаційноаналітичне агентство, 2017
102017
Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю
ВП Пантелеєв
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
92008
Внутрихозяй ствен ный контроль: методология и организация: монография
ВП Пантелеев
М.: ГП «Информ.-аналит. агентство, 2008
82008
Soft power: роль суб’єктивного чинника у міжнародних відносинах
В Пантелєєв
Зовнішні справи, 36-39, 2010
62010
Фінансові операції з цінними паперами: здійснення та облік: монографія
ВП Пантелєєв
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20