Підписатись
Володимир Павлович Пантелеєв
Володимир Павлович Пантелеєв
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в nasoa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія
ВП Пантелеєв
К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2008
2732008
Внутрішній аудит: навч. посіб
ВП Пантелеєв, МД Корінько
ВП Пантелеєв, МД Корінько–К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту …, 2006
115*2006
Аудит
ВП Пантелєєв
Видавничий дім «Професіонал, 158, 2008
842008
Словник бухгалтера та аудитора
ВП Пантелеєв, ОС Сніжко
К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство, 2009
702009
Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання
О Пантелєєв, С Халява
Банківська справа, 32-35, 1996
671996
Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток
ВП Пантелеєв
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. Київ, 2009
532009
Электрические машины.
МК Торопов, ВП Пантелеев
442007
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016
252016
Аудит: навчальний посібник
ВП Пантелєєв
К.:«Видавничий дім «Професіонал, 2008
232008
Аналіз господарської діяльності: навч. посіб
ВО Шевчук, ОВ Коновалова, ВП Пантелеєв
К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство, 2011
222011
Еволюція визначення «податкова звітність»/«звітність за податками»
ВП Пантелеєв
Облік, аналіз і аудит, 171-176, 2011
22*2011
Оцінка конкурентоспроможності підприємства (методологія простого рішення)
ВД Пантелєєв
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 10-15, 2008
212008
Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування
KV Bezverkhiy, VP Panteleev
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2018
152018
Засади організації внутрішнього контролю підприємств
VP Panteleiev
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2017
142017
Звітність підприємств: навчальний посібник
ВП Пантелеєв
Київ: Державне підприємство «Інформаційноаналітичне агентство, 2017
142017
Фінансова стійкість комерційного банку: деякі проблеми її регулювання
ВП Пантелєєв, СП Халява
Вісник НБУ, 64-69, 1996
131996
Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні й практичні аспекти
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 28-46, 2014
122014
Аналітичний огляд сучасного стану страхування сільськогосподарських ризиків в Україні
ВД Пантелєєв, ОЮ Кіпрєєва
Вісник аграрної науки Причорномор'я 4, 25-30, 2006
122006
Внутрихозяй ствен ный контроль: методология и организация: монография
ВП Пантелеев
М.: ГП «Информ.-аналит. агентство, 2008
112008
Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю
ВП Пантелеєв
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
112008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20