Підписатись
Володимир Павлович Пантелеєв
Володимир Павлович Пантелеєв
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Підтверджена електронна адреса в nasoa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія
ВП Пантелеєв
К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2008
2462008
Внутрішній аудит: навч. посіб.
ВП Пантелеєв
ВО Шевчука, 2006
1002006
Аудит
ВП Пантелєєв
Видавничий дім «Професіонал, 158, 2008
792008
Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання
О Пантелєєв, С Халява
Банківська справа, 32-35, 1996
581996
Словник бухгалтера та аудитора
ВП Пантелеєв, ОС Сніжко
К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство, 2009
522009
Концепція внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток
ВП Пантелеєв
ДАСОА, 2009
512009
Аудит.–Навчальний посібник.
ВП Пантелєєв
К.:«Видавничий дім «Професіонал, 2008
252008
Консолідація фінансової звітності
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016
222016
Еволюція визначення «податкова звітність»/«звітність за податками»
ВП Пантелеєв
Облік, аналіз і аудит, 171-176, 2011
21*2011
Звітність підприємств: навчальний посібник
ВП Пантелеєв
Київ: Державне підприємство «Інформаційноаналітичне агентство, 2017
202017
Аналіз господарської діяльності:[навч. посіб.]
ВО Шевчук, ОВ Коновалова
К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство, 2011
202011
Оцінка конкурентоспроможності підприємства (методологія простого рішення)
ВД Пантелєєв
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 10-15, 2008
142008
Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування
KV Bezverkhiy, VP Panteleev
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2018
132018
Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні та практичні аспекти
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
НАСОА, 2014
122014
Фінансова стійкість комерційного банку: деякі проблеми її регулювання
ВП Пантелєєв, СП Халява
Вісник НБУ, 64-69, 1996
121996
Аналітичний огляд сучасного стану страхування сільськогосподарських ризиків в Україні
ВД Пантелєєв, ОЮ Кіпрєєва
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 25-30, 2006
112006
Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю
ВП Пантелеєв
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
102008
Внутрихозяй ствен ный контроль: методология и организация: монография
ВП Пантелеев
М.: ГП «Информ.-аналит. агентство, 2008
92008
Soft power: роль суб’єктивного чинника у міжнародних відносинах
В Пантелєєв
Зовнішні справи, 36-39, 2010
82010
Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб
ВП Пантелєєв, МС Микова
Ефективна економіка, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20