Yuriy Kobiv
Yuriy Kobiv
Institute of Ecology of the Carpathians, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
НазваниеПроцитированоГод
Словник українських наукових і народних назв судинних рослин
Ю Кобів
Наукова думка, 2004
692004
Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат
КА Малиновський, ЙВ Царик, ГГ Жиляєв, РІ Дмитрах, ВГ Кияк, ...
К.: Наук. думка, 1998
261998
Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха
колектив авторів
К.: Глобалконсалтинг, 2009
192009
Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати)
Ю Кобів, А Прокопів, Л Борсукевич, М Гелеш
Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол 49, 63-82, 2009
182009
Pedicularis oederi (Scrophulariaceae) in the Chornohora Mts (Ukrainian Carpathians): distribution, biology, ecology and threat
Y Kobiv, Y Nesteruk
Polish Botan. J 46 (2), 241-250, 2001
142001
Response of rare alpine plant species to climate change in the Ukrainian Carpathians
Y Kobiv
Folia geobotanica 52 (2), 217-226, 2017
132017
Екологія та популяційно-онтогенетичні особливості Arnica montana L.(Asteraceae) в Українських Карпатах
ЮЙ Кобів
Укр. ботан. журн 49 (3), 46-51, 1992
121992
Глобальні кліматичні зміни як загроза видовій біорізноманітності високогір’я Українських Карпат
ЮЙ Кобів
Український ботанічний журнал, 2009
112009
Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат
ЮЙ Кобів
Український ботанічний журнал, 2010
92010
Slovnyk ukrainskykh naukovykh i narodnykh nazv sudynnykh roslun [Dictionary Ukrainian scientific and popular names of vascular plants]
J Kobiv
Nukova dumka, Kyiv (in Ukrainian), 2005
82005
Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат
Й Царик, Г Жиляєв, В Кияк, Ю Кобів, І Данилик, Р Дмитрах, Н Сичак, ...
Львів: Поллі, 2004
82004
Роль придатних мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат
ЮЙ Кобів
Укр. ботан. журнал 69 (2), 178-189, 2012
72012
Ligularia sibirica (L.) Cass.(Asteraceae) in the Chornohora Mountains (Ukrainian Carpathians): population-ontogenetic parameters, morphology, taxonomy and conservation
Y Kobiv
Óêð. áîòàí. æóðí.—2005.—62, ¹ 3, 383-395, 2005
72005
Trends in population size of rare plant species in the alpine habitats of the Ukrainian Carpathians under climate change
Y Kobiv
Diversity 10 (3), 62, 2018
62018
Saxifraga aizoides (Saxifragaceae) in Ukraine
Y Kobiv
Polish Botanical Journal 61 (1), 65-71, 2016
62016
Унікальна популяція Callianthemum coriandrifolium Reichenb.(Ranunculaceae) у Чорногорі (Українські Карпати)
ЮЙ Кобів, ЮЙ Нестерук
Укр. ботан. журн 53, 218-223, 1996
61996
Distribution and population status of rare plant species in the Marmarosh Mountains (Ukrainian Carpathians)
Y Kobiv, A Prokopiv, V Nachychko, L Borsukevych, M Helesh
Український ботанічний журнал, 163, 2017
52017
Erigeron atticus Vill.(Asteraceae) in the Ukrainian Carpathians
Y Kobiv
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2008
52008
Приджерельні оселища кальцефільних видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) як рідкісні осередки біорізноманіття
ЮЙ Кобів
Наукові записки ДПМ НАН України 23, 43-54, 2007
52007
A unique population of Callianthemum coriandrifolium Reichenb.(Ranunculaceae) in the Chornohora (Ukrainian Carpathians)
YU KOBIV, YU NESTERUK
Ukr. Botan. Zhurn 53 (3), 218-223, 1996
51996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20