Подписаться
Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"
Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"
НТУУ "КПІ"
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методики оцінки фінансової діяльності підприємства
ПВ Круш, РА Якименко
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 271-276, 2015
112015
Сучасний фінансовий стан підприємства та перспективи його розвитку
СО Кириченко, ІМ Лінник
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 261-266, 2015
82015
Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства
ОП Кавтиш, ОВ Максимішина
Політехніка, 2015
82015
Кадрова політика як інструмент стратегічного управління персоналом підприємства
ОП Кавтиш, ОВ Максимішина
Політехніка, 2015
82015
Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки сучасних підприємств
ГМ Черняк
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2014
82014
Принципи формування стратегії розвитку підприємства
ОС Хринюк, ІС Усатенко, АС Хринюк, ИС Усатенко
НТУУ" КПІ", 2011
72011
Аналіз моделей відкритої та закритої інноваційної діяльності підприємств
ЛВ Джемелінська
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 86-91, 2011
72011
Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємством
ОА Гавриш, ТВ Трихліб
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 60-64, 2011
62011
Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств
ІВ Макалюк
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2015
42015
Основні проблеми фінансового менеджменту галузі
ОС Хринюк, ЯО Маркіна, АС Хринюк, ЯА Маркина
НТУУ «КПІ», 2013
42013
Теоретичні основи дослідження категорії інтегрована корпоративна структура (ІКС)
ОП Кавтиш
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 31-38, 2011
42011
Державний борг України: причини виникнення, засоби регулювання та шляхи зменшення
ОА Підлісна, РВ Кибал
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 52-57, 2015
32015
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства з метою підвищення його ефективності
ОВ Клименко, АМ Брезіцька
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 179-185, 2014
32014
Економіка охорони здоров’я в системі охорони здоров’я
ЛВ Джемелінська
Політехніка, 2014
32014
Аналіз величини, структури та динаміки трансакційних витрат на машинобудівному підприємстві
ІВ Макалюк, АО Kувшинова
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 276-283, 2013
32013
Аналіз оборотного капіталу промислового підприємства на прикладі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
ПВ Круш, ЮВ Рудковська
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 268-274, 2013
32013
Роль контролінгу у системі забезпечення ефективного управління розвитком підприємства
СО Кириченко, СА Кириченко
НТУУ «КПІ», 2013
32013
Становлення та розвиток правових основ миротворчої діяльності України
НТ Стукаліна
Військово-науковий вісник, 85-96, 2012
32012
Особливості формування інноваційного потенціалу промислових підприємств України
ОП Кавтиш, НП Круш, ОП Кавтыш
НТУУ" КПІ", 2011
32011
Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні
ТР Антошко
Політехніка, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20