Тетяна Дятленко
Тетяна Дятленко
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Фахова практика вчителя-словесника:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
102011
Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: Навч. посіб
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Київ: Фенікс 285, 2008
72008
Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж в прозових творах різних художніх систем
Т Дятленко
Академія педагогічних наук України, 2005
32005
Пейзаж як один із показників індивідуального авторського стилю (за творами ІЯ Франка)
ТІ Дятленко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 87-90, 2004
32004
Літературний пейзаж як засіб формування національної самосвідомості старшокласників
Т Дятленко
Українська література в загальноосвітній школі, 9-11, 2003
32003
Специфіка аналізу пейзажів у кіно повісті Олександра Довженка «Зачарована Дес на»/Тетяна Дятленко
Т Дятленко
Всесвітня література та культура, 18-21, 2010
22010
Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-словесника
Т Дятленко
Українська література в загальноосвітній школі, 29 – 32, 2008
22008
АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ
ТІ Дятленко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 119-123, 2019
2019
ПРО ФОРМУВАННЯ ЧИТАЧЕМ ЦІЛІСНОГО ОБРАЗУ ПІД ЧАС ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
ТІ Дятленко
NAUKOWYI CHASOPYS, 96, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
ТІ Дятленко
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки НАПН України …, 2019
2019
Читання літератури дітьми шкільного віку як актуальна проблема сучасної освіти
ТІ Дятленко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (85), 36-39, 2018
2018
Про аналіз та інтерпретацію художнього твору на уроках літератури
ТІ Дятленко
Суми: ФОП Цьома С. П, 2018
2018
Організація інтерпретаційної діяльності учнів під час текстуального вивчення художнього твору
І Дятленко, Тетяна
Глухів : РВЦ 1 (Випуск 2 (37)), 127 - 136, 2018
2018
Формування громадянської активності учнів під час вивчення лірики в школі
І Дятленко, Тетяна
Лідерство - фундаментальний інструмент комунікації: європейський діалог …, 2018
2018
До проблеми інтерпретації тексту твору на уроках літератури
І Дятленко, Тетяна
бірник матеріалів регіонального семінару «Підготовка майбутніх учителів до …, 2018
2018
Завершальний етап підготовки студентів до виконання завдань педпрактики
І Дятленко, Тетяна
Науковий потенціал дослідника : філологічні та методичні пошуки : збірник …, 2018
2018
Про якісні зміни в шкільній літературній освіті і ефективні шляхи їх реалізації
Т Дятленко
Сборник научных трудов «Актуальные научные исследования в современном мире …, 2017
2017
Практикум з методики навчання української літератури в середніх навчальних закладах
ТІ Дятленко
Ярославна (м. Суми), 2016
2016
Про групові форми роботи на уроках літератури у методичній спадщині Н.Й.Волошиної
Т Дятленко
Четверті Волошинські читання, 213-217, 2016
2016
Застосування технології розвитку критичного мислення учнів під час вивчення української літератури»
Т Дятленко
«Актуальні проблеми сучасної науки», 155-163, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20