Олена Євгенівна Блинова / Olena Blynova / Е.Е. Блинова / О. Є. Блинова / O. Ye. Blynova / O. Y
Олена Євгенівна Блинова / Olena Blynova / Е.Е. Блинова / О. Є. Блинова / O. Ye. Blynova / O. Y
Херсонський державний університет, кафедра загальної та соціальної психології. Доктор психологічних
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі [Монографія]
ОЄ Блинова
Херсон: РІПО, 2011
392011
The Strukture, Variables and Interdependence of the Factors of Mental States of Expectations in Students Academic and Professional Activities
BOY Popovych, I. S.
The New Educational Revies, 293-306, 2019
302019
Соціокультурні та психологічні вектори становлення особистості
ОЄ Блинова, СІ Бабатіна, ТМ Дудка, АМ Одінцова, ВВ Мойсеєнко, ...
242018
Research on the Correlation between Psychological Content Parameters of Social Expectation and the Indexes of Study Progress of Future Physical Education Teachers
BOY Popovych, I. S.
Journal of Physical Education and Sport, 847-853, 2019
212019
Формування відкритості до спілкування у майбутнього вчителя: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07
ОЄ Блинова
Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - 16 с., 2000
142000
Роль соціальних стереотипів у становленні світоглядних орієнтацій особистості
ОЄ Блинова
Психологія і особистість : науковий журнал, С.58-70., 2015
132015
Формирование открытости к общению у будущего учителя: Дисс.… канд. психол. наук: 19.00.07
ЕЕ Блинова
Институт психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины, 2000
13*2000
Роль соціальних стереотипів у регуляції поведінки особистості
ОЄ Блинова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
122013
Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychological security
Blynova, O. Ye., LS Holovkova, OV Sheviakov
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 73-83, 2018
112018
Соціально-психологічна адаптація вимушених мігрантів: підходи і проблеми вивчення феномена акультурації
ОЄ Блинова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
112016
Психологічні основи соціальної мобільності особистості [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]
ОЄ Блинова
Херсон: Видавництво ХДУ, 2010
112010
Sotsiokulturni ta psykholohichni vektory stanovlennia osobystosti [Socio-cultural and psychological vectors of personality formation]
OY Blynova
Kherson: Vyd-vo FOP Vyshemyrskyi [in Ukrainian], 6-23, 2018
102018
The Research of the Mental States of Expecting a Victory in Men Mini-football Teams
VI Popovych, I. S., Blynova, O. Ye., Bokshan, H. I., Nosov, P. S., Kovalchuk ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (4), 2343-2351, 2019
9*2019
Research of Relationship between the Social Expectations and Professional Training of Lyceum Students studying in the Field of Shipbuilding
O Popovych, I. S., Blynova, O. Ye., Aleksieieva, M., Nosov, P., Zavatska, N ...
Revista ESPACIOS 40 (№33), Page 21, 2019
92019
Соціальні стереотипи як прояв соціального мислення
ОЄ Блинова, ЕЕ Блинова
Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / За ред …, 2015
92015
Optimizaciуn del desarrollo y psicocorrecciуn de expectativas sociales de estudiantes de filologнa extranjera [Optimization of development and psycho-correction of social …
N Popovych, Ihor, Blynova, Olena, Zhuravlova, Anna, Toba, Marianna, Tkach ...
REVISTA INCLUSIONES 7 (Numero Especial), 23-38, 2020
8*2020
Соціально-психологічні чинники подолання кризи ідентичності вимушених мігрантів
ОЄ Блинова
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і …, 2017
72017
Поняття стереотипу у просторі наукових категорій
ОЄ Блинова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
72014
Роль соціальних стереотипів у реалізації особистісної свободи
ОЄ Блинова
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За …, 2006
72006
Особистісні чинники розвитку соціальних стереотипів
ОЄ Блинова
Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред …, 2006
72006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20