Наталія Цимбал
Наталія Цимбал
Уманский государственный педагогический университет имени Павла
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасна українська термінологія органічної хімії
НА Цимбал
Умань: РВЦ “Софія, 2007
162007
Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст
НА Цимбал
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка 175, 150-169, 2001
112001
Термінотворення в органічній хімії
НА Цимбал
Мовознавство, 1997
51997
Проблемы изучения научной терминологии в современной лингвистике
НА Цимбал
22013
Діалектна лексика української мови у мотиваційному аспекті
НА Цимбал
12015
Українське хімічне термінознавство
НА Цимбал
12015
Культура мовлення у системі професійної підготовки учителя
Н Цимбал
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 34-40, 2014
12014
Мотиваційний термінологічний словник як лексикографічний тип
НА Цимбал
Лінгвістичні дослідження, 230-237, 2014
12014
Електронні навчальні посібники в системі підготовки майбутніх учителів
Н Цимбал
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 144-151, 2014
12014
Мотиваційний термінологічний словник як лексикографічний тип
НА Цимбал
Лінгвістичні дослідження, 230-237, 2014
12014
Синонімія у термінології
НА Цимбал
12013
Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови)
Н Цимбал
Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях …, 0
1
Методи лінгвістичних досліджень
НА Цимбал
Візаві, 2019, 2018
2018
Прикладна лінгвістика
НА Цимбал
Візаві, 2019, 2018
2018
ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ПИТАННЯ КОНВЕРГЕНТНОСТІ
НА Цимбал
ВПЦ Візаві, 2018
2018
диференційні ознаки лексики наукового стилю
НА Цимбал, Д Токлиєв
ВПЦ Візаві, 2018
2018
МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Н Цимбал
Філологічний часопис, 2018
2018
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА З ПРАКТИКУМОМ
НА Цимбал
ВПЦ" Візаві", 2017
2017
Культура мовлення у системі професійної підготовки фахівців управлінської та фінансової сфер
НА Цимбал
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 13/2017, 2017
2017
ЗВ’ЯЗОК МОТИВАЦІЇ ТА АНТОНІМІЇ В ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИЦІ (на матеріалі сучасної української термінології будівництва та архітектури)
НА Цимбал
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20