Любов Полторак / Liubov Poltorak
Любов Полторак / Liubov Poltorak
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль методів арттерапії у професійній діяльності соціальних працівників
ЛЮ Полторак
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
22013
Формування у майбутніх соціальних працівників практичних умінь використання методів АРТ-терапії в процесі професійної підготовки
ЛЮ Полторак
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 16-18, 2015
2015
Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до використання методів арт-терапії
ЛЮ Полторак
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 51-53, 2014
2014
Актуальні сфери використання методів арт-терапії у професійній діяльності соціальних працівників
ЛЮ Полторак
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 124-127, 2014
2014
Сутність арт-терапії: аналіз сучасних підходів
ЛЮ Полторак
Наукові праці. Педагогіка 245 (233), 2014
2014
Значення методів арт-терапії у професійній діяльності майбутніх соціальних працівників
Л Полторак
Педагогічний дискурс, 159-164, 2014
2014
РОЛЬ МЕТОДОВ АРТТЕРАПИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Л Полторак
Засновник і видавець, 265, 2013
2013
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
ЛЮ Полторак
ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР–ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ПОБУДОВИ БАГАТОВЕКТОРНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО …, 0
ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ
ЛЮ Полторак
Профессиональная подготовка будущих социальных работников к использованию методов арт-терапии: постановка проблемы
ЛЮ Полторак
Professional Training of Future Social Workers for Using Methods of Art Therapy: Problem Setting. L. Yu. Poltorak
ЛЮ Полторак
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11