Tadeusz Olejarz
Tadeusz Olejarz
Verified email at prz.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Higher education as a factor of socio-economic performance and development
V Volchik, A Oganesyan, T Olejarz
Journal of International Studies 11 (4), 2018
172018
The Strategic Management in Terms of an Enterprises Technological Development
AS Ivanova, NG Holionko, TB Tverdushka, T Olejarz, AY Yakymchuk
Journal of Competitiveness 11 (4), 40, 2019
132019
Trust cycle of the finance sector and its determinants: The case of Ukraine
M Brychko, T Olejarz
Journal of International Studies 12 (4), 2019
112019
Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry
T Olejarz, V Nitsenko, O Chukurna, M Mykhailova
, 154-162, 2018
92018
Commercial biogas plants: lessons for Ukraine
V Havrysh, A Kalinichenko, G Mentel, T Olejarz
Energies 13 (10), 2668, 2020
32020
Environmental determinants of a countrys food security in short-term and long-term perspectives
A Vysochyna, N Stoyanets, G Mentel, T Olejarz
Sustainability 12 (10), 4090, 2020
32020
Funkcjonowanie gospodarki żywnościowej Wojska Polskiego w latach 70. i 80. XX wieku: wybrane aspekty
T Olejarz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017
32017
Obrona cywilna w systemie obronnym państwa
T Olejarz, ZN Humanistycznych, AP Warszawy, J Marczak
MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014, 63, 2014
32014
LOGISTICSSCIENCE OF PRESENTDAY AND FUTURE
D Malindžák, T Olejarz, A Gazda
Publishing House of Rzeszow University of Technology, 37, 2018
22018
Improvement of the audit process of health and safety management system with an application of FMEA method
G Ostasz, A Pacana, T Olejarz
The Business & Management Review 8 (4), 246, 2017
22017
Banking regulation in ensuring bank's efficiency: Looking through different forms of ownership
V Dudchenko, T Goncharenko, O Didenko, T Olejarz
Journal of International Studies 13 (1), 2020
12020
An implementation of the HACCP system in military units in 2004
T Olejarz
Humanities and Social Sciences 21 (23 (4)), 213-220, 2016
12016
Conditions in respect of logistic support of peacekeeping missions
T Olejarz, A Gazda
Proceedings of the CLC 2015: Carpathian Logistics Congress, 2016
12016
Wsparcie procesu zamawiania przez nowoczesny system informatyczny
T Olejarz, N Życzyński
Logistyka, 357--363, CD, 2015
12015
NATO Logistics SystemExample of the Polish Armed Forces
A Gazda, T Olejarz
Applied Mechanics and Materials 708, 26-32, 2015
12015
Leading Approaches to Increasing the Efficiency of the Inventory Process in the Retail Network
N Życzyński, T Olejarz
Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics, 233-243, 2019
2019
RECENZJA KSIĄŻKI ZJAWISKO LUDOBÓJSTWA W XX I XXI WIEKU" red. nauk. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
T OLEJARZ
Humanities and Social Sciences 25 (3), 409-413, 2018
2018
Rzeszów Garrison of the Home Army in the Plans to Restore the Armed Forces
G Ostasz, T Olejarz
Humanities and Social Sciences 25 (1), 101-111, 2018
2018
Logistics management in crisis situations
I Britchenko, T Olejarz, N Życzyński
. (, ), 2018
2018
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
D Malindžák, T Olejarz
Przegląd Nauk o Obronności 2, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20