Наливайко Лариса Романівна
Наливайко Лариса Романівна
проректор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Verified email at dduvs.in.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державний лад України: теоретико-правова модель
ЛР Наливайко
Право, 2009
1012009
Державний лад України: теоретико-правова модель
ЛР Наливайко
Право, 2009
1012009
Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики
ЛР Наливайко
Т. Шевченко, 35-44, 2000
332000
Тлумачний термінологічний словник з конституційного права
ЛР Наливайко, МВ Беляєва
Запоріжжя: Дніпровський металург, 2010
322010
Поняття та основні ознаки функцій держави
ЛР Наливайко
Правова держава, 187-188, 2005
242005
Проблеми визначення поняття, специфіч них ознак та функцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії
Л Наливайко
Право україни, 45-50, 1999
171999
Право на доступ до публічної інформації в контексті контролю громадян за діяльністю держави
ЛР Наливайко, СС Вітвіцький
Право і суспільство, 28-33, 2014
162014
Трансформація державної освітньої політики в Україні в умовах євроінтеграції
ЛР Наливайко
ВНПЗ Дніпропетровський гуманітарний університет, 2015
142015
Державний лад України: поняття, система, гарантії: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 01
ЛР Наливайко
Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського державного ун-ту внутрішніх…, 2010
142010
Громадська експертиза в умовах нової парадигми розвитку Українського суспільства
ЛР Наливайко
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в умовах…, 2013
122013
Державний лад України: поняття, система, гарантії
ЛР Наливайко
спец. 12.00. 01 Теорія та історія держави і права, 0
11
Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади
ОВ Савченко
Дніпро, ДДУВС, 2016
102016
Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід
ЛР Наливайко, ОС Чепік-Трегубенко
Видавничий Дім" Ін Юре", 2015
102015
Громадська експертиза як форма громадського контролю: проблеми теорії та практики
ЛР Наливайко
Університетські наукові записки, 28-34, 2014
102014
Процедура імпічменту: проблемні питання
ЛР Наливайко, ІВ Пізнюр
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 17-21, 2016
82016
Гарантування трудових прав державних службовців в умовах очищення влади в Україні
ЛР Наливайко
ВНПЗ Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016
82016
Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень
ЛР Наливайко
Університетські наукові записки, 13-17, 2007
8*2007
До питання про визначення поняття" механізм Української держави"
Л Наливайко
Підприємництво, господарство і право, 92-96, 2005
82005
Децентралізація державної влади, раціоналізація влади органів місцевого самоврядування як складові адміністративної реформи
ЛР Наливайко
Режим доступу: http://www. confcontact. com/Okt/11_Naliv. htm, 0
8
Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посібник
ЛР Наливайко, КВ Степаненко
Дніпро: ДДУВС, 2019
72019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20