Ірина Георгіївна Ігнатченко
Ірина Георгіївна Ігнатченко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Форми та методи державного управління культурою в Україні
ІГ Ігнатченко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2009
232009
Особливості реалізації державної політики України у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти
ІГ Ігнатченко
Теорія і практика правознавства, 2013
32013
Закон України Про культуру: питання вдосконалення правового регулювання
ІГ Ігнатченко
Форум права, 327-331, 2011
22011
Роль держави в реалізації культурної політики: концептуальний вимір
О Доманська
Релігія та соціум, 163-169, 2014
12014
Сучасні тенденції розвитку міжнародного та внутрішньодержавного правового регулювання у сфері культури держав-учасниць СНД
ІГ Ігнатченко
12013
Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері культури
ІГ Ігнатченко
12013
Інформаційна складова у сучасному управлінні культурою в Україні
ІГ Ігнатченко
12012
Державне управління культурою в Україні в умовах формування інформаційного суспільства
ІГ Ігнатченко
видавництво" Право", 2012
12012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
РОЗДІЛ VIІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
ІГ Ігнатченко
Запорізького національного університету, 117, 2020
2020
ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
АВ Свінцицька, ОЮ Волковський, ІГ Ігнатченко
Юридична наука і практика: виклики часу: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
Участь держави в особі її органів у діяльності зі здійснення управлінського впливу на сферу культури (історико-правова розвідка)
ВС Шестак
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ІГ Ігнатченко
The Genesis of Genius, 93-98, 2014
2014
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ
ІГ Ігнатченко
The International Scientific and Practical Congress of Economists and …, 2014
2014
Модернізаційний вимір організації та діяльності органів державного управління культурою
ІГ Ігнатченко
Проблеми законності, 95-106, 2013
2013
Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни" Адміністративне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот …
ІВ Бойко, ВВ Зуй, НП Матюхіна, НБ Писаренко, ВМ Гаращук, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Modernisation Measuring of Organization and Activity of Organs of State Administration Culture
IG Ignatchenko
Probs. Legality 123, 95, 2013
2013
тика курсових робіт з адміністративного права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. II к. денніих …
ЮП Битяк, ВВ Зуй, ВВ Богуцький, ІВ Бойко, ВМ Гаращук, ОТ Зима, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Державна політика України у сфері культури як чинник реформування суспільства
ІГ Ігнатченко
2013
Сучасні політико-правові інструменти державного регулювання культури
ІГ Ігнатченко
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20