Ольга Іващук (Оконська)
Ольга Іващук (Оконська)
к.е.н., доцент, Західноукраїнський національний університет
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк
монографія/ОВ Дзюблюк.—Тернопіль: Вектор, 2012
352012
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
РВ Левченко, ЛМ Прийдун, ТС Стубайло, ЮМ Галіцейська, ГР Балянт, ...
Вектор, 2012
352012
Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління
О Іващук
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
132010
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
92017
Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація
ОО Оконська
Дис.… к. е. н.: Тернопіль, 2005
92005
Кількісна оцінка банківських ризиків
І Іващук, О Оконська
Банківська справа, 7-9, 2000
82000
Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід
ОЛ Малахова, ОО Іващук
72017
Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації
ОО Іващук
Наукові записки [Національного університету, 285-289, 2013
5*2013
Роль банківської системи в економіці країни
О Іващук
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки", 295-300, 2011
42011
Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів
І Іващук, О Іващук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.–2011.–Вип 16, 99-109, 2011
42011
Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку
І Іващук, О Іващук, В Захарчук
Схід, 12-19, 2014
22014
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України
ОВ Дзюблюк
22014
Особливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи
О Іващук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 14-15, 2010
22010
Кількісна оцінка кредитного ризику
НВ Дехтяр, ОО Оконська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2008
2*2008
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
12018
Кількісна оцінка кредитного ризику
І Іващук, Н Дехтяр
Вісник ТНЕУ, 118-122, 2008
1*2008
Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку
ОТ Іващук, О Оконська
Світ фінансів. Збірник наукових праць, 118-125, 2006
12006
Оцінка та управління банківською ліквідністю в умовах існуючої конкуренції
О Оконська
Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 634-640, 2005
12005
БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Г Забчук, О Іващук
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2020
2020
Стратегія і тактика банківського маркетингу
БЛ Луців, ГМ Забчук, ОО Іващук
Тернопіль, Вектор, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20