Ольга Іващук (Оконська)
Ольга Іващук (Оконська)
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк
монографія/ОВ Дзюблюк.—Тернопіль: Вектор, 2012
302012
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
РВ Левченко, ЛМ Прийдун, ТС Стубайло, ЮМ Галіцейська, ГР Балянт, ...
Вектор, 2012
30*2012
Концептуальні підходи до ліквідності банку як об’єкту фінансового управління
О Іващук
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
152010
Кількісна оцінка банківських ризиків
І Іващук, О Оконська
Банківська справа, 7-9, 2000
82000
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
72017
Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація
ОО Оконська
Дис.… к. е. н.: Тернопіль, 2005
72005
Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України
ОВ Дзюблюк
52014
Стійкість банківської системи як індикатор макроекономічної стабілізації
ОО Іващук
Наукові записки [Національного університету, 285-289, 2013
52013
Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід
ОЛ Малахова, ОО Іващук
42017
Напрями трансформації вітчизняної банківської системи в умовах глобальних дисбалансів
І Іващук, О Іващук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє.–2011.–Вип 16, 99-109, 2011
32011
Роль банківської системи в економіці країни
О Іващук
Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Сталий розвиток економіки", 295-300, 2011
22011
Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку
І Іващук, О Іващук, В Захарчук
Схід, 12-19, 2014
12014
Особливості забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи
О Іващук
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 14-15, 2010
12010
Оцінка та управління банківською ліквідністю в умовах існуючої конкуренції
О Оконська
Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ, 634-640, 2005
12005
Аналіз граничної величини зростання зовнішньої заборгованості національних економік
ОО Іващук, АМ Пінь
Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2018
2018
Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів
ОВ Дзюблюк, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ГМ Забчук, ОО Іващук, ...
Відень, Premier Publishing, 2018
2018
Причини та передумови виникнення кризи в банківському секторі
О Іващук
2018
Антикризові механізми відновлення стійкості банківської системи в умовах глобальної нестабільності
ОО Іващук, ОВ Іващук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 141-146, 2018
2018
Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування
ОО Оконська
Світ фінансів, 70-78, 2017
2017
Транснаціональні операції злиття і поглинання
ОО Іващук
Тернопільський національний економічний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20