Юрій Стьопін / Yurii Stopin (ORCID: 0000-0002-2248-0573)
Юрій Стьопін / Yurii Stopin (ORCID: 0000-0002-2248-0573)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під впливом неповнофазного режиму роботи
СО Квітка, ОЮ Вовк, ЮО Стьопін, ОС Квітка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
52015
Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, НП Пєрова, ...
32019
Місце і роль лекцій при вивченні теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ЮО Стьопін
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2013
2*2013
Дослідження процесу поливу захищеного ґрунту поживними розчинами
ЮО Стьопін
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2012
22012
Вирішення інформаційних завдань при викладанні дисципліни «Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії»
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ЮА Постол, ВБ Гулевський, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Дослідження теплоізоляції трубопроводів
МІ Стручаєв, ЮО Стьопін, ВБ Гулевський, ЮО Постол, ДВ Левченко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2018
12018
Дослідження змін в проростанні насіння під впливом електростатичного і магнітних полів
ВБ Гулевський, ЮО Стьопін, НП Перова
Енергозабезпечення технологічних процесів : матеріали 7-ї Міжнародної наук …, 2017
12017
Розробка пристрою діагностування додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна в післяпусковий період
ОА Стребков, ОЮ Вовк, ЮО Стьопін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
12017
Пути повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов
НИ Стручаев, ЮА Постол, ЮА Степин, ДП Журавель, ВБ Гулевский
Проблемы региональной энергетики, 2020
2020
Передпосівна обробка насіння соняшника у високовольтному електричному полі
ЮО Стьопін, ЮА Степин
2020
Якість теплоізоляційних матеріалів
ЮО Стьопін, ЮА Степин
2020
Збільшення потужності сонячних фотоелектричних пристроїв
ЮО Стьопін, ЮА Степин
2020
Сучасні підходи до викладання дисципліни" Електротехнологія"
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ЮА Постол, ВБ Гулевський, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
2020
Опис до патенту на корисну модель№ 139784" Вітроенергетичний меліоративний пристрій"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, СВ Кюрчев, СВ Кюрчев, ЮО Стьопін, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Опис до патенту на корисну модель№ 135199" Теплоізольована труба"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2019
2019
Передпосівна обробка насіння електрофізичними методами
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ИВ Борохов, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Оцінка властивостей теплоізоляції трубопроводів
ЮО Стьопін, ЮА Степин
2019
Дослідження впливу високовольтного електричного поля на біологічну продуктивність насіння соняшнику
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ІВ Борохов, ...
2019
Електротехнологічні комплекси і процеси в галузі: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141–" Електроенергетика …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, СО Квітка, СА Квитка, ВБ Гулевський, ...
2019
Гелиоэлектрическое устройство с концентратром энергии
НИ Стручаев, ЮА Стёпин, НП Перова
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 197-204, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20