Юрій Стьопін / Yurii Stopin (ORCID: 0000-0002-2248-0573)
Юрій Стьопін / Yurii Stopin (ORCID: 0000-0002-2248-0573)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, НП Пєрова, ...
72019
Дослідження теплових процесів асинхронних електродвигунів під впливом неповнофазного режиму роботи
СО Квітка, ОЮ Вовк, ЮО Стьопін, ОС Квітка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
52015
Вирішення інформаційних завдань при викладанні дисципліни «Енергозбереження і використання поновлювальних джерел енергії»
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ЮА Постол, ВБ Гулевський, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
22020
Місце і роль лекцій при вивченні теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ЮО Стьопін
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2013
2*2013
Дослідження процесу поливу захищеного ґрунту поживними розчинами
ЮО Стьопін
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету …, 2012
22012
Сучасні підходи до викладання дисципліни" Електротехнологія"
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ЮА Постол, ВБ Гулевський, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Електротехнологічні комплекси і процеси в галузі: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 141–" Електроенергетика …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, СО Квітка, СА Квитка, ВБ Гулевський, ...
12019
Дослідження теплоізоляції трубопроводів
МІ Стручаєв, ЮО Стьопін, ВБ Гулевський, ЮО Постол, ДВ Левченко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 2018
12018
Шляхи оптимізації навчальної дисципліни «Електротехнології» у формуванні професійних якостей майбутнього фахівця аграрної сфери
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
12018
Дослідження змін в проростанні насіння під впливом електростатичного і магнітних полів
ВБ Гулевський, ЮО Стьопін, НП Перова
Енергозабезпечення технологічних процесів : матеріали 7-ї Міжнародної наук …, 2017
12017
Розробка пристрою діагностування додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна в післяпусковий період
ОА Стребков, ОЮ Вовк, ЮО Стьопін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
12017
Дослідження роботи геліовітроенергетичної установки з концентратором сонячного світла
ЮО Стьопін, ЮА Степин
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Питання збільшення термінів експлуатації гальванічних елементів
ЮО Стьопін, ЮА Степин
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Вступ до фаху: методичні вказівки до практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»(на основі повної загальної середньої освіти) зі спеціальності 141 …
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ІВ Борохов, ИВ Борохов, ЮО Постол, ...
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021
2021
Механізм впливу високовольтного електростатичного поля на внутрішню структуру насіння
ЮО Стьопін, ЮА Степин
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
Сучасні засоби навчання при викладанні дисципліни «Вступ до фаху»
ЮО Стьопін, ЮА Степин, ЮО Постол, ЮА Постол, ВБ Гулевський, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Участь викладачів кафедри ЕТТП у програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
ВБ Гулевський, ВБ Гулевский, ЮО Постол, ЮА Постол, ЮО Стьопін, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146919" Холдер складальний для групової батареї джерела живлення"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ЮО Стьопін, ЮА Степин, СО Квітка, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146898" Прибережна хвильова електростанція"
МІ Стручаєв, НИ Стручаев, ЮО Постол, ЮА Постол, ЄБ Абаджян, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Пути повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов
НИ Стручаев, ЮА Постол, ЮА Степин, ДП Журавель, ВБ Гулевский
Проблемы региональной энергетики, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20