Підписатись
Onyshchuk Irina/Онищук Ірина
Onyshchuk Irina/Онищук Ірина
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Above-ground phytomass dynamics in autogenic succession of an ecosystem
IV Khomiak, OV Harbar, NS Demchuk, IY Kotsiuba, IP Onyshchuk
Forestry ideas 25 (1), 136-146, 2019
332019
Diversity and distribution of naked amoebae in water bodies of Sumy region (Ukraine)
MK Patsyuk, IP Onyshchuk
Вестник зоологии 53 (3), 177-186, 2019
142019
Anthropogenic and natural dynamics of landscape ecosystems of the Slovechansko-Ovruchsky ridge (Ukraine)
O Harbar, I Khomiak, I Kotsiuba, N Demchuk, I Onyshchuk
Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja …, 2021
92021
Phytoindicators of ecosystem dynamics in ring-bank ukrainian polissia
I Khomiak, I Onishchuk, N Demchuk
ScienceRise. Biological science, 25-30, 2018
92018
Polyploid races, genetic structure and morphological features of the earthworm Octodrіlus transpadanus (Rosa, 1884)(Oligohaeta: Lumbricidae) in the Ukraine
A Garbar, I Onyschuk, S Меzhzherin
Comparative Cytogenetics 3 (2), 131-141, 2009
32009
Кариотипы дождевых червей рода Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауны Украины
ИЮ Коцюба, РП Власенко, АВ Гарбар
Вестник зоологии, 2010
22010
Новые полиплоидные расы дождевых червей рода Оctolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) в фауне Украины
ИП Онищук, АВ Гарбар
Вестник зоологии, 2010
22010
Клоновое разнообразие партеногенетических видов дождевых червей в фауне Украины
СВ Межжерин, ОВ Гарбар, ІП Онищук, РП Власенко, ЕИ Жалай
Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів 6 (1), 88-92, 2008
22008
Хромосомный гетероморфизм Octolasium lacteum (Oerley, 1885)(Oligochaeta, Lumbricidae) как результат гибридогенеза
АВ Гарбар, ИП Онищук
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2007
22007
Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес
РП Власенко, АА Крон, ВГ Рошко, ІП Онищук
Природа Західного Полісся та прилеглих території, 118-124, 2013
12013
Cryptic biotypes of earthworm Octolasion lacteum (Oligochaeta, Lumbricidae) in Ukraine.
SV Mezhzherin, IP Onyschuk, AV Garbar, EI Zhalay
Vestnik Zoologii 44 (3), 195-207, 2010
12010
Фауна і екологія дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) Житомирської області
ІП Онищук, ИП Онищук
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2007
12007
Систематика родів Octolasion Örley, 1885 та Octodrilus Omodeo, 1956
I Onyshchuk, I Kotsiuba
Біологія та екологія 5 (2), 75-82, 2019
2019
Problems and achievements of modern science
Д Онищук
NGO "European Scientific Platform 1, 96-99 p., 2019
2019
Походження поліплоїдії та особливості розмноження у червів роду Оctolasion (Lumbricidae, Oligochaeta)
ІП Онищук
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 117-120, 2016
2016
Вплив кліматичних факторів на поширення дощових червів родини Lumbricidae
ОО Герасимчук, ІП Онищук
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць, 72-75, 2015
2015
Динаміка розповсюдження адвентивних видів дощових червів на території Європи
ОВ Качківська, ІП Онищук
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць, 94-96, 2015
2015
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) У ФІТОЦЕНОЗАХ ОСОКОВІ БОЛОТА ТА ГІГРОФІТНІ ЛУКИ
ОО Герасимчук, ІП Онищук, ІЮ Коцюба
Біологічні дослідження 2014, 118-121, 2014
2014
Використання дощових червів (Lumbricidae, Oligochaeta) у біоіндикації ґрунтів
О Галько, ІП Онищук
БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012, 45-47, 2012
2012
New polyploid races of earthworms genus Octolasion (Oligochaeta, Lumbricidae) in fauna of Ukraine.
IP Onyschuk, AV Garbar
Vestnik Zoologii 44 (1), 79-82, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20