Подписаться
Вера Андреевна Чернобровкина
Вера Андреевна Чернобровкина
Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти
ОГ Коваленко
Інститут обдарованої дитини, 2015
622015
Психологія особистісної свободи: монографія
ВА Чернобровкіна
ТГ Шевченка, 2012
442012
Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс:[посібник з проведення тренінгу]
Н Гусак, В Чернобровкіна, В Чернобровкін, А Максименко, С Богданов, ...
412017
Автономність особистості у контексті проблеми співвідношення внутрішніх і зовнішніх умов психічного розвитку
ВА Чернобровкіна
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту …, 2003
262003
Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження.
ВА Чернобровкіна
24*2010
Розвиток особистісної свободи як цільовий вектор діяльності психолога у сфері психологічної допомоги
ВМ Чернобровкін, ВА Чернобровкіна
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2009
192009
Диагностика фрустрационных реакций педагогов
ВН Чернобровкин, ВА Чернобровкина
К.: НПЦ Перспектива 73, 2000
192000
Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник
С Богданов, А Гірник, О Залеська, І Іванюк, В Соловйова, ...
172021
Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу
В Чернобровкіна, В Чернобровкін
142020
за заг. ред. Н. Гусак. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс: навч.-метод. посіб./; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»
Н Гусак, В Чернобровкіна, В Чернобровкін, А Максименко, С Богданов, ...
Київ: НаУКМА, 2017
92017
Психологія особистісної свободи у дорослому віці: дис.… д-ра психол. наук: 19.00. 07/Віра Андріївна Чернобровкіна
ВА Чернобровкіна
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова− Київ:[б. в.], 2012
92012
Мотиваційно-потребові та ціннісні передумови прагнення особистості до успіху
ВА Чернобровкіна
Міжнародна науково-практична конференція" Успішність особистості: потенціал …, 0
9
Внутрішня свобода особистості: досвід психологічного дослідження
В Чернобровкіна
72015
Феномен внутрішньої свободи та його зв'язок з системою его-захисту особистості.
ВА Чернобровкіна
72012
Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов
ВН Чернобровкин, ВА Чернобровкина
Практична психологія та соціальна робота 1, 5-20, 2001
72001
Вчитель як особистість і суб’єкт педагогічної діяльності
ВМ Чернобровкін, ВА Чернобровкіна
Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту …, 2006
62006
Психологія особистісної свободи в дорослому віці
ВА Чернобровкіна
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2012
52012
Особливості смислової структури феномена внутрішньої свободи-несвободи осіб, позбавлених волі.
ВА Чернобровкіна
42012
Резильєнтність особистості як чинник збереження психічного здоров’я
І Капріцин, Г Гандзілевська, О Романчук, О Руденко, В Чернобровкін, ...
Редакційна колегія: Головний редактор, 237, 2022
32022
Досвід перенесеного психологічного насилля як чинник формування порушеної психологічної межі особистості
В Чернобровкіна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20