Тетяна Семенюк
Тетяна Семенюк
асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами)
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
52014
Особливості реалізації категорій інтертекстуальності, інтеріконічності та інтерсеміотичності в німецькомовних полікодових текстах
Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
42013
Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації
ТП Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2012
42012
Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами)
ТП Семенюк
Запоріжжя, 2017, 0
3
Вербальні та невербальні засоби вираження домінантних концептів у рекламі споживчих товарів
ТП Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
22016
Вербальні, невербальні та паравербальні засоби реалізації стратегії диференціації в німецькомовній рекламі
ТП Семенюк
Science and Education a New Dimension. Phililogy 4 (22), 52-55, 2016
22016
Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 150-155, 2016
22016
Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
22016
Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах
Т Семенюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
22015
Креолізація та креолізований текст: до розмежування понять
ТП Семенюк
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, 61, 2015
22015
Новітні технології при викладанні дисципліни Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті
ТМ Бойчук, ЮЮ Малик, ТО Семенюк, НП Пентелейчук
Медична освіта, 27-29, 2014
12014
Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті
ЛЯ Федонюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Морфологія, 66-70, 2009
12009
Особливості морфологічного дослідження клапанного апарату серця пацієнтів, які оперовані з приводу вродженої патології
ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Клінічна та експериментальна патологія, 81-83, 2008
12008
Англицизмы и причины их заимствования в современном немецком языке
СО Застровская, ТП Семенюк
1
Засоби візуальної риторики в реалізації комунікативної інтенції адресанта рекламної комунікації (на матеріалі текстів сучасної німецькомовної та англомовної реклами)
С Застровська, Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 88-95, 2018
2018
Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі
ТП Семенюк
Львівський філологічний часопис, 234-238, 2018
2018
Лінгвокультурні та етноспецифічні цінності німецької лінгвоспільноти крізь призму когнітивно-семантичного аналізу комерційної реклами
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 154-160, 2017
2017
Морфологічні ознаки клапанів серця людини зрілого віку в нормі в контексті лазерної поляриметрії
ТО Семенюк
Буковинський медичний вісник, 88-91, 2017
2017
Макро-та мікроскопічна характеристика передсердно-шлуночкових клапанів серця людини у плодовому періоді пренатального онтогенезу
ТО Семенюк
Клінічна та експериментальна патологія, 67-69, 2017
2017
ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВІ УТВОРИ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ
ТО Семенюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 9 (1), 104-108, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20