Тетяна Семенюк
Тетяна Семенюк
асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами)
ТП Семенюк
Дисс. Луцьк-Запоріжжя, 2017
82017
Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами)
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
72014
Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації
ТП Семенюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
62012
Особливості реалізації категорій інтертекстуальності, інтеріконічності та інтерсеміотичності в німецькомовних полікодових текстах
Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
52013
Англицизмы и причины их заимствования в современном немецком языке
СА Застровский
Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации», 258, 2012
42012
Стратегії комунікативного впливу в німецькомовній комерційній рекламі
ТП Семенюк
Друкуºться за ухвалою вчено¿ ради Кіровоградського державного педагогічного …, 2017
22017
Вербальні та невербальні засоби вираження домінантних концептів у рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
22016
Вербальні, невербальні та паравербальні засоби реалізації стратегії диференціації в німецькомовній рекламі
ТП Семенюк
Science and Education a New Dimension. Phililogy 4 (22), 52-55, 2016
22016
Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 140-145, 2016
22016
Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
22016
Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах
Т Семенюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
22015
Креолізація та креолізований текст: до розмежування понять
ТП Семенюк
The Top Actual Researches in Modern Science, 61-65, 2015
22015
Феномен зображення в системі невербального оформлення письмового повідомлення
ТП Семенюк
Одеський національний університет ім. ІІ Мечникова, 2012
22012
Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі
ТП Семенюк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018
12018
Термо-та фотоіндукований п’єзоелектричний ефект у монокристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,166< x< 0, 25)
І Кітик, А Кримусь, Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Новітні технології при викладанні дисципліни Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті
ТМ Бойчук, ЮЮ Малик, ТО Семенюк, НП Пентелейчук
Медична освіта, 27-29, 2014
12014
Англіцизми та причини їх запозичення в сучасній німецькій мові
ТП Семенюк, СО Застровська
Таврический национальный университет им. ВИ Вернадского., 2012
12012
Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті
ЛЯ Федонюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Морфологія, 66-70, 2009
12009
Особливості морфологічного дослідження клапанного апарату серця пацієнтів, які оперовані з приводу вродженої патології
ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Клінічна та експериментальна патологія, 81-83, 2008
12008
Німецька мова: силабус нормативної навчальної дисципліни
ОЮ Бондарчук, ОБ Галицька, НГ Лисецька, МП Лозицька, ЛА Пасик, ...
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20