Підписатись
Тетяна Семенюк
Тетяна Семенюк
асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації
ТП Семенюк
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
102012
Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами)
ТП Семенюк
Дисс. Луцьк-Запоріжжя, 2017
92017
Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами)
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
92014
Особливості реалізації категорій інтертекстуальності, інтеріконічності та інтерсеміотичності в німецькомовних полікодових текстах
Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
52013
Англицизмы и причины их заимствования в современном немецком языке
СА Застровский
Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации, 258-264, 2012
42012
Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі
ТП Семенюк
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2018
32018
Стратегії комунікативного впливу в німецькомовній комерційній рекламі
ТП Семенюк
Друкуºться за ухвалою вчено¿ ради Кіровоградського державного педагогічного …, 2017
22017
Вербальні та невербальні засоби вираження домінантних концептів у рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2016
22016
Вербальні, невербальні та паравербальні засоби реалізації стратегії диференціації в німецькомовній рекламі
ТП Семенюк
Science and Education a New Dimension. Phililogy 4 (22), 52-55, 2016
22016
Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 140-145, 2016
22016
Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
22016
Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах
Т Семенюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
22015
Креолізація та креолізований текст: до розмежування понять
ТП Семенюк
The Top Actual Researches in Modern Science, 61-65, 2015
22015
Феномен зображення в системі невербального оформлення письмового повідомлення
ТП Семенюк
Одеський національний університет ім. ІІ Мечникова, 2012
22012
Англіцизми та причини їх запозичення в сучасній німецькій мові
СА Застровская, ТП Семенюк
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
22012
Термо-та фотоіндукований п’єзоелектричний ефект у монокристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,166< x< 0, 25)
І Кітик, А Кримусь, Т Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Новітні технології при викладанні дисципліни Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті
ТМ Бойчук, ЮЮ Малик, ТО Семенюк, НП Пентелейчук
Медична освіта, 27-29, 2014
12014
Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті
ЛЯ Федонюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Морфологія, 66-70, 2009
12009
Особливості морфологічного дослідження клапанного апарату серця пацієнтів, які оперовані з приводу вродженої патології
ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Клінічна та експериментальна патологія, 81-83, 2008
12008
ІНКОРПОРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БАЛАДИ ЙВ ГЕТЕ «ЛІСОВИЙ ЦАР» У МУЗИЧНИЙ ТВІР «ДАЛАЙ-ЛАМА» СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ГРУПИ РАММШТАЙН
Т Семенюк
APPLIED LINGUISTICS-3D: LANGUAGE, IT, ELT, 69, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20