Тетяна Семенюк
Тетяна Семенюк
асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цілісність та зв’язність рекламного тексту (на матеріалі текстів німецької реклами)
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
52014
Інтерсеміотичні особливості письмової комунікації
ТП Семенюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2012
42012
Вербальні, невербальні та паравербальні засоби реалізації стратегії диференціації в німецькомовній рекламі
ТП Семенюк
Science and Education a New Dimension. Phililogy 4 (22), 52-55, 2016
22016
Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 140-145, 2016
22016
Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах
ТП Семенюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
22016
Види інтертекстуальної маркованості в німецькомовних рекламних текстах
Т Семенюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
22015
Креолізація та креолізований текст: до розмежування понять
ТП Семенюк
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference „The …, 2015
12015
Новітні технології при викладанні дисципліни Гістологія, цитологія та ембріологія” в Буковинському державному медичному університеті
ТМ Бойчук, ЮЮ Малик, ТО Семенюк, НП Пентелейчук
Медична освіта, 27-29, 2014
12014
Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті
ЛЯ Федонюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Морфологія, 66-70, 2009
12009
Особливості морфологічного дослідження клапанного апарату серця пацієнтів, які оперовані з приводу вродженої патології
ЮЮ Малик, НП Пентелейчук, ТО Штефанець
Клінічна та експериментальна патологія, 2008
12008
Засоби візуальної риторики в реалізації комунікативної інтенції адресанта рекламної комунікації (на матеріалі текстів сучасної німецькомовної та англомовної реклами)
С Застровська, Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 88-95, 2018
2018
Вербальні та невербальні індикатори персуазивної стратегії аргументування у німецькій комерційній рекламі
ТП Семенюк
Львівський філологічний часопис, 234-238, 2018
2018
Лінгвокультурні та етноспецифічні цінності німецької лінгвоспільноти крізь призму когнітивно-семантичного аналізу комерційної реклами
Т Семенюк
Актуальні питання іноземної філології, 154-160, 2017
2017
Морфологічні ознаки клапанів серця людини зрілого віку в нормі в контексті лазерної поляриметрії
ТО Семенюк
Буковинський медичний вісник, 88-91, 2017
2017
Макро-та мікроскопічна характеристика передсердно-шлуночкових клапанів серця людини у плодовому періоді пренатального онтогенезу
ТО Семенюк
Клінічна та експериментальна патологія, 67-69, 2017
2017
СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ВДНЗ УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮЮ Малик, ТО Семенюк, НП Пентелейчук
Матeріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВІ УТВОРИ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ
ТО Семенюк, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 9 (1), 104-108, 2016
2016
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE PAPILLARY MUSCLES OF THE VENTRICULES OF THE HUMAN HEART IN ONTOGENESIS IN NORMAL STATE
НП Пентелейчук, ЮЮ Малик, ТО Семенюк
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 10 (2), 55-58, 2016
2016
MORPHOLOGY OF THE CHORDAE TENDINEAE OF THE ATRIOVENTRICULAR HEART VALVES IN NEWBORNS
НП Пентелейчук, ТО Семенюк
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 10 (2), 52-54, 2016
2016
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ В НОРМІ В КОНТЕКСТІ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ
ТО Семенюк
Свiт медицини та бiологii 11 (1), 154-158, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20