Игорь Семенович Скитер (Ігор Семенович Скітер) (Igor Skiter)
Игорь Семенович Скитер (Ігор Семенович Скітер) (Igor Skiter)
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математичні методи прийняття управлінських рішень: навч. пос.
ІС Скітер, НВ Ткаленко, ОВ Трунова
Чернігів: ЧДІЕу, 2011
152011
Аналіз економетричних підходів у моделюванні інноваційних процесів
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Держава та регіони, 200-203, 2009
72009
Tool-Dased Support of University-Industry Cooperation in IT-Engineering
V Lytvynov, V Kharchenko, S Lytvyn, M Saveliev, H Trunova, I Skiter
Chernihiv: Chernihiv Natoinal University of Technjljgy., 2015
52015
Tool-Dased Support of University-Industry Cooperation in IT-Engineering
V Lytvynov, V Kharchenko, S Lytvyn, M Saveliev, H Trunova, I Skiter
Chernihiv: Chernihiv Natoinal University of Technjljgy., 2015
52015
Методика дослідження та моделювання динаміки двох економіко-інформаційних систем, які взаємодіють у просторі та часі
ІС Скітер, МВ Двоєглазова
Управління розвитком складних систем, 2011
52011
Development of a model and modification of the hierarchy analysis method for energy efficiency level estimation
ДВ Маргасов, ЕЮ Сахно, ІС Скітер
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (2), 26-32, 2015
42015
Побудова алгоритму аналізу складних економічних систем на основі системного підходу
ІС Скітер, АГ Гребенник
Чернігівський науковий часопис: електронний збірник наукових праць ЧДІЕіУ., 2012
42012
АГ Гребінник, ст. викладач ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СТРУКТУРНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
ІС Скітер
4*2010
Traffic Abnormalities Identification Based on the Stationary Parameters Estimation and Wavelet Function Detailization
N Stoianov, V Lytvynov, I Skiter, S Lytvyn
International scientific-practical conference, 83-95, 2019
32019
Аналіз систем та методів виявлення несанкціонованих вторгнень у комп’ютерні мережі
ВВ Литвинов, Н Стоянов, ІС Скітер, ОВ Трунова, АГ Гребенник
Математические машины и системы, 2018
32018
Формування узагальненої моделі інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту
ЄЮ Сахно, ІС Скітер, МВ Двоєглазова
Управління розвитком складних систем, 2013
32013
Використання моделей дифузії для оцінки розповсюдження інновацій в економічній системі Чернігівського регіону
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Економічний простір, 38-44, 2009
32009
Evaluating a blockchain-based network performance for the intrusion detection system
IA Burmaka, VV Lytvynov, IS Skiter, SV Lytvyn
Математические машины и системы, 2020
22020
Corporate networks protection against attacks using content-analysis of global information space
V Lytvynov, N Stoianov, I Skiter, H Trunova, A Hrebennyk
Technical sciences and technology, 115-130, 2018
22018
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНОМАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТРАФІКУ КОМПЬЮТЕРНОЇМЕРЕЖІ НА ОСНОВІ EWMA-СТАТИСТИКИ / Перша міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної …
ІС Скітер, ІВ Бальченко
Перша міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів …, 2016
2*2016
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ДВ Маргасов, ЄЮ Сахно, І Скітер
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (77), 26-32, 2015
22015
ALGORITHMIZATION PROCESS FOR FRACTAL ANALYSIS IN THE CHAOTIC DYNAMICS OF COMPLEX SYSTEMS STRUCTURED TYPE
I Skiter, Е Trunova
International Journal “Information Theories and Applications” 22 (№3), р …, 2015
22015
COMPETENCE MODEL AS A TOOL FOR ESTIMATION OF STATE OF IT-COMPANIES IN UNIVERSITY’S BUSINESS CENTRE
L Vynalii, S Maxim, S Igor
Математичні машини і системи, с.49-60, 2015
2*2015
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ІС Скітер, ОВ Трунова, МВ Двоєглазова
Чернігівський науковий часопис. Серія 2, Техніка і природа, с. 44-51, 2012
22012
Визначення інерційності системи управління проектами
ІС Скітер, МС Дорош, КІ Володимирівна
Вісник Черкаського державного політехнічного університету, с.94-99., 2008
2*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20